Namazda Tâdil-i Erkân

Ali Faik Yurtöven Efendi

Tarih: 2007-12-11

Namazda tadil-i erkân beş yerdedir. Bu tadil-i erkânda İmâm Yusuf, Îmâm Şâfî (adı idris), İmâm Ahmet ve İmam Malik hazretlerine göre namazda tadili erkâna riayet etmek farzdır. İmâm-ı Azam (adı numandır) ve İmam Muhammed'in kitaplarında ise vaciptir.

1-Namaz kılarken rukuya varınca ‘süphanallah' diyecek kadar durmak.
2-Doğrulunca (semi allahü limen hamideh) derken yine biraz durmak.
3-Başını secdeye koyunca yine (süphanallah ) diyecek kadar beklemek.
4-Başını secdeden kaldırınca iki secde arasında yine biraz durmaktır.
5-Tekrar secde edince yine mutad üzere beklemektir.

Şu saydığımız yerlerdeki tadil-i erkânı terk edenin dünyada otuz adet zararı olur. Dikkatle okuyunuz:

1-Fakir olmasına sebeb olur. Hakikaten birçok namaz kılanları görürüz ki, perişandırlar. İşte sebebi bunlardır.
2-Ahiret uleması onlara buğz eder, yani hakiki din alimleri.
3-Şehadetten düşer yani kimse böyle acele namaz kılanı şahitliğe götüremez, götürse bile hakim bu kimsenin namazını tadil-i erkânı ile kılmadığını anlarsa şahitliğini kabul etmez. Dinen böyledir.
4-Böyle erkânsız namaz kılanı görenler namaz kılmıyor sanır.
5-Tadil-i erkânı terk ettiği ve günahı açıktan işlediği için ayrıca bir günah daha işlemiş olur.
6-Kıldığı namazı yeniden eda etmesi icabeder. Çünkü noksandır.
7-Ölürken imansız gitmesine sebeb olur.
8-Namazının hırsızı olur.
9-Allah'a karşı çok noksan ibadet etmiş olur.
10-Namazının sevabını yazan melekler kabul etmezler ve yüzüne vururlar.
11-Edebe mugayyir iş işlemiş olur; yani edepsizlik etmiş olur.
12-Kıldığı namazın kendisine hiç bir faydası olmamış olur.
13-Böyle yanlış namaz kılanı gören kimse, ‘bu kimse namaz kılmıyor' diye hükmetmezse, kendisi de, hükmet- meyen de günaha girerler;böylece başkasını da vebale sevk etmiş olur.
14-Fena huylarından vazgeçmezse namazının kabul olmadığı meydana çıkar; başkalarına şu sözü söyletir: "Senin gibi namaz kılacağıma hiç kılmayayım daha iyi!"
15-Başka ibadetlerinin kabul olunmamasına sebeb olur.
16-Cehennem ateşine müstehak olur. Çünkü ibadetle eğlenmiş, alay etmiş olur.
17-Böyle yaşça büyük kimselerin namazlarını tadil-i erkânsız kıldığını gören kimselerin de namazlarını noksan kılmalarına sebeb olur.
18-İmama muhalefet etmiş olur. Çünkü eski müçtehid dediğimiz , şimdiki tabirle din profesörü dediğimiz alimlerin aksine iş görmüş olur.
19-İntikalattaki sünnetleri terk etmiş olur.Yani eğilirken doğrulurken.
20-Namazda yapılmaması icabeden mekruhları işlemiş olur.
21-Allah'ın gazabına müstehak olur.
22-Namazı kabul olmayıncaşeytanı sevindirmiş olur.
23-Cennet-i ala'dan, cemali ba-kemalden uzak durmasına sebeb olur.
24-Dünya mihnet ve meşakkatinden kurtulmamasına sebeb olur.
25-Kendi nefsini suçlandırmış olur. Yani kendisine hile etmiş olur.
26-Nefsini tecnis yani kendini kirletmiş olur.
27-Kendisini muhafazaya memur olan meleklere eziyet etmiş olur.
28-Resul-ü Ekrem Efendimizi (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) mahzun etmiş olur ve şefaatinden mahrum kalır.
29-Geceyi ve gündüzü, namaz kıldığı yer ve secdeyi böyle namaz kıldığına şahit tutmuş olur.
30-Bütün mahlukata eziyet etmiş olur; çünkü namazını tadil-i erkânsız kılan kimsenin yüzünden, yağmurun vaktinde yağmamaya sebeb olur.

Kıymetli kardeşim , namazı kılıp da erkânına riayet etmiyenin, memlekete ve millete bu kadar zararı varsa ya namazını kılmayaların, insanlara görünen ve görünmeyen ne kadar fenalıkları dokunuyor acaba?...


Yazarın Diğer Makaleleri

Ne Büyük Hazine Ehl-i Beyt'in Sevgisi

Ehl-i Beyt, Peygamberimiz’in aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali ve bunların evlatları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüsey...

Kılamadığımız Namazlarımız!

  Gençlik zamanında gafletle geçen dönemler var. Bu dönemde ibadetler de gevşeklik ve tembelliklerden dolayı kılınamayan namazlar olabilir. Peki, şimdi namazlar...

Hayatımızda Gece İbadeti

Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Büyüklerimiz gece ibadetine çok önem vermişlerdir. Gece kalkmanın birçok hikmetleri vardır. Efendimiz (sav) “Ge...
Tüm Yazıları