Din Eğitimi Ruh Sağlığı İlişkisi / İlahiyatçı Esma Nur Bezek

Din Eğitimi Ruh Sağlığı İlişkisi  / İlahiyatçı Esma Nur Bezek

Tarih: 2021-03-01

Eğitimin mantığı ve din eğitiminin fonksiyonel değerini fıtrat unsuru açısından değerlendirir misiniz?

Fıtrat, bireyin doğumundan ölümüne kadar mevcut olan bütün özelliklerini ifade eder. İnsanların doğuştan bazı kabiliyetleri vardır. Sosyo kültürel bir varlık olduğu için de çevresinden elde ettiği kazanımlarla bu kabiliyetlerini şekillendirir.

Din insanı eğiterek, onun fıtratında mevcut olan olumlu duygu ve davranışları muhafaza etmesini sağlar. Bir yöneliş olan fıtrat potansiyeli muhafaza edilmez ve geliştirilmez ise yanlış yollara sürüklenir.

Hz. Peygamber bir hadisinde; “Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar, sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.” (Buhârî, Cenâiz 92) buyurmuştur. Hadisten de anlaşılacağı üzere insan aldığı eğitimle (ki bu aile, çevre, okul gibi farklı başlıklarda değerlendirilebilir), fıtrattaki fonksiyonları etkiler.

Fıtratın korunması gerekir ve bu din ile mümkündür. İnsanın doğuştan gelen kodları Allah’ı bilme ve ona yönelme üzerinedir. Din eğitimi bunu olgunlaştırır ve geliştirir. Olgunlaşmayan ve eğitilmeyen fıtrat zamanla fonksiyonel özellikleri açısından bozulur.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Nefs Mücadelesinde Psikolojimiz Nasıl Olmalı? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Sadece bir imtihan yeri olan bu dünyada, bir insanın nefsiyle mücadelesini, ben daha çok iki boksörün bir ringdeki mücadelesine benzetir ve bu örnekten çok büyük ib...

Hz. Ali’nin Belagati ve Dinî İlimlere Katkısı / Dr. Seyhan Özsoy

Hz. Ali’nin (k.v.) dinî ilimlere katkılarına dair önemli bilgiler var. Yaşadığı hayat ve konumunun, Hz. Peygamber’le (s.a.v.) beraberliğinin bu duruma başlı başına ...

Başarılı Yöneticilerin Hayat Hikâyeleri / Dr. Muhammet Hamdi Mücevher

Genelde başarılı yöneticilerin özellikleri konusunda araştırmalar yapılıp eserler verilirken sizin çalışmanız başarılı bir yöneticiliğe giden yola nerelerden gelind...