Günahlar Kalbi Karartır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

0
302

Derleyen: Nail Başeski

Kur’an ve hadis-i şerifleri incelediğimizde, günah ve gaflet halinin insanların kalplerini kararttığı şeklinde beyan ve ifadeleri çokça görürüz. Bu beyanlar, kalplerin hakikatine vakıf olanlar için İslam’ın hak olduğuna dair aslında birer mucize özelliği de taşırlar. Zira çocukların dahi görebileceği pek açık gerçekleri, bir türlü göremeyen, etiketi, makamı, hatta zekâsı yüksek pek çok zevatın, deliliğe benzeyen akılsızlık ve anlayışsızlıkları, bu ayetlerle pek güzel açıklanır veya anlaşılır hale gelir… Demek ki, insanı hayrete düşüren şaşırtan bu akılsızlıkların asıl sebebi, günahla, isyanla, şirkle kalbi kararan insanların sağlıklı düşünememesi, akl-ı selim hareket edememesidir. Çünkü bunlar uyuşturucu alanlar gibidirler. Uyuşturucu maddeler insanların düşünce yapısını nasıl bozuyorsa, aynen onun gibi kalbi kaplayan zulmetler ve günah kirleri de bir insanın sağlıklı düşünmesini ve doğruyu görmesini engeller…

Böyleleri için Rabbimiz buyurur ki: “Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” (Mutaffifîn, 83/14) Bu nedenle herkesçe basit olan hakikatleri onlar göremezler. Zira kalbin kararmasının, gözlerin önünün kararmasından, katarakt hastaları gibi görüşün puslanmasından hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla gözü kararan adam nasıl önünü göremez ise kalbi kararan adam da doğru yolu görüp seçemez. Bu mevzu ile ilgili olarak Rasulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurmuştur:

“Bir kul günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Eğer o kul günahı terk edip bağışlanmayı dilerse bu leke kaybolur. Şayet tövbe etmez ve günah işlemeye devam ederse o zaman bu siyah nokta büyüyerek onun bütün kalbini kaplar.” (Müslim, “İmân”, 231; Tirmizî, “Tefsîr”, 75)

Bu hadis-i şerifte belirtilen zulmâni, siyah lekelerin bütün kalbi kaplaması durumu ise Allah muhafaza buyursun küfür alametidir ki bu noktaya kadar gelen kişilerin kötü akıbetini yine Yüce Rabbimiz, bizlere şöyle haber verir: “Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.” (Bakara, 2/ 7)

Bu hadis-i şeriften ve ayet-i kerimeden anlıyoruz ki, günah işledikçe kalpler kararır ve tövbe edilmezse de kişiyi küfre kadar götürebilir. Zira kalbi kararan insana yaptığı kötü şeyler bir zaman sonra normal gözükmeye başlar. Günahı normal görmek ise insanı Allah’ın yasaklarını inkâr etmeye ve küfre kadar götürür ki bu halden Allah’a sığınırız.

Kötülerle Beraber
Olmaktan Kaçınmak Gerekir

Kalbi karartan sadece günah fiilleri işlemek değildir. Siz ibadet taat ehli iyi birisi dahi olsanız, masiyet ehli ile oturup kalkar, onlara muhabbet beslerseniz, bu da kalben onlara benzemekle sonuçlanacak bir akıbete sizi götürebilir. Zira bir müminin düşmanları olarak onun nefsini, şeytanını ve kötü arkadaşlarını sayabiliriz ki bunların en tehlikelisinin kötü arkadaşları olduğu konusunda İslam âlimleri hem fikirdirler. Zira kötü arkadaş farkında olmadan sizi kendine benzetir.

Yazının devamını dergimizden okuyabilirsiniz.