Gönül Pınarından Damlayanlar

İslam’a yeni girmiş olanların heyecan ve telaşı bizi hep şaşırtır. Öylesine sevinçlidirler ki bilemezsiniz. Sevinçlidirler, çünkü, talih onlara gülmüş ve bir anda sonsuz bir mutluluğun ucundan yakalamışlardır. 

İslam ile hem kalben hem aklen müthiş bir doygunluk ve huzur içindedirler. Zira hem kafalarındaki binlerce işkenceci soruların azabından hem de sonsuz bir uçurumun kenarından dönmüşlerdir. Bu sevinç onların kalplerinde anlık bir huzur değil, hiç eksilmeyen bir mutluluk ve huzur kaynağıdır. Bu insanlar aynı zamanda çok da korkaktırlar. Zira Allah onlara lütfetmiştir ve bunlar bu lütfun alabildiğine farkındadırlar. O sebeple hem bu büyük lütfun şükrünü eda etmek için, hem de o eski kötü günlere bir daha dönmemek için, Allah’ın emirlerini yapmak hususunda titizdirler, gayretlidirler. Evet, iman ve İslam nimetini kadrini anadan, babadan, ecdattan devir ile elde eden bizim gibi taklidi iman sahipleri değil, böyle sonradan bir sürü dini ekol, izmi inceleyerek, fikir savaşı vererek müslümanlıkta karar kılmış olan bu insanlar daha iyi bilirler. 

Şu bir gerçek ki bizler kıymetini yeterince idrak edememiş bile olsak, iman nimeti çok büyük bir nimettir. On milyara doğru yaklaşan dünya nüfusu içinde, müslümanların sayısı milyarı bulur mu bilmem. Bütün bunlar, Rabbimizin bize çok büyük bir rahmeti ve ikramıdır. Öyleyken bunun kıymetini bildiğimiz söylenemez.. Çünkü bunun ücretini ecdadımız gibi ödemedik. Hazıra konduk. Biz bu İslam ülkesinde, ecdadımızın hizmet ve gayretlerinin ürününü yemekle meşgulüz. İslamın buralara kadar yayılması için canlarıyla mallarıyla böyle gayretli olmasalardı, bu Anadolu topraklarında, hala hristiyan veya bir takım putperest dinler olacaktı. 

Gelin kıymet bilelim, yoksa elden gider. Allah insanı, nefsiyle şeytanıyla baş başa bırakmasın. Kimse aklına, fikrine, ilmine imanına güvenmesin. Her şey sonsuz bir lütuf. Gönlümüzü her daim diri tutmak ümidiyle… 

Mayıs 2006

100 sayfa