Gel Ya Resulallah

İnsanın kullandığı vasıtalar değişmekle birlikte; insanın davranışları, tutumu, inanca ilişkin çabaları modern sonrası toplumlarda da devam etmektedir. Ve kıyamet kopuncaya kadar da sürecektir. Bu itibarla, günümüz insanının Hz.Peygamber’den alabileceği çok önemli mesajlar vardır. Dünya mutlu bir dünya değildir. İnsanlar birbirleriyle ekonomik çıkarlar uğruna savaşmaktadırlar. Bu savaşların önüne geçebilmek için, insanların barışabilmeleri için, mutlaka Hz. Peygamberin sunmuş olduğu, bu mesajlara kulak vermeleri ve içinden çıkılmaz olan problemleri çözmeleridir. Hem toplumsal bazda böyledir, hem bireysel bazda böyledir. Bugün insanlık, birey olarak her çocuk, küresel bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu tehlikelerin başında, pornoculuktan tutun da uyuşturucuya varana kadar, hırsızlıktan, gaspçılıktan, adam öldürmeye varıncaya kadar bütün kötülükler, hergün televizyonların ekranlarında seyredilmektedir. Buna Müslüman toplumlar ve Müslüman olmayan toplumların tamamı dahildir. İnsan olan her yerde kötü düşünceler olabileceğine göre, Hz.Peygamber’in mesajlarına bütün insanların ihtiyacı vardır.

Onun görevi sadece kendisine verilen vahyi tebliğ etmekten ibaret olmayıp tebliğ ettiği dine insanları davet etmek, dinin esaslarını açıklayıp bizzat yaşamak, gönderildiği toplumu bu doğrultuda yönetip yönlendirmek ve yeni bir toplum modeli oluşturarak toplumsal bir dönüşümü sağlamak da risalet görevinin bir parçasıydı. Bu sebeple Resulullah bizzat dini yaşayarak insanlara da bunun nasıl mümkün olduğunu göstermiş, inananlar da her konuda ona uymak ve kendisini örnek almakla sorumlu tutulmuşlardır. 

Hz. Peygamber’in insanlık tarihinde siyasî, hukukî, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya koyduğu değerleri bilfiil uygulamayı başardığı bilinen tek peygamber ve lider olması da bu beşerî kılavuzluk ve önderlik misyonunun bir gereğidir.

Ağustos 2006

100 sayfa