Ehli Sünnet İtikadı ve Önemi

Ehl-i sünnet âlimleri öncelikli olarak müminlerin imanlarının sağlam bigilerle sağlam temeller üzerine inşa edilmesine çok önem vermişler, Kur’an ve sünnetten kıl kadar bile ayrılığı imanı noktada çok büyük görmüş, bu hususa tir tir titremişlerdir. Dine, imana fazla önem vermeyen, münafık tipi sözde din bilginleri, bu konuda çok hoş görülü, çok müsamahakârdırlar. Onların bu genişliği ve dini okullardan aldıkları etiket ve ünvanları, cahil  Müslümanlar için tuzaktan başka bir şey değildir.Gerek geçmiş dönemlerde gerekse günümüzde bu tür din adamları olmuştur ve olacaktır.

Hadislerde bu tür alimlerdenn, müminler uyarılmıştır. Özellikle Kuran’ı eline alarak sünneti bir kenara atmaya çalışan sözde alimlere karşı bu zamanda çok uyanık olmak gerekir. Çünkü sünnet olmadan ehl-i sünnet akidesi oluşturulamaz… Zira sünnet İslam toplumunun oluşması için Hz. Peygamberin usulünün esas alınması ve peygamberi usulü ittifakla takip eden sahabe cemaatinin yolunun izlenmesi demektir.

İslam toplumunun fikri ve ameli oluşumunu sağlayan. Allah’ın Kitabı ve Hz. Peygamberin sünnetidir.Bunun için Allah-ü Teala Kur’an ile birlikte Peygambere tabi olup bağlanmanın ve ona itaat etmenin gerekli olduğunu belirtmiştir. “Allah, önceleri açık bir şaşkınlık içinde olan inananlara, Alah’ın ayetlerini okuyan, kötülükten arındıran, Kitabı (Kur’an) ve hikmeti (sünnet) öğreten ve size daha bilmediğiniz nice şeyleri de öğreten bir peygamber gönderdi (Bakara, 2/151) Bu ayetteki hikmet ittifakla sünnet olarak tefsir edilmiştir.

Kur’an, Farzı, vacibi tayin etme, helali, haramı, belirtme açısından Alah’ın hükmü ile Resulullah’ın hükmünü iki temel esas kabul etmiştir.

Haziran 2006

100 sayfa