Çocuğu Büyütmek mi Yetiştirmek mi?

Şahsiyetimiz büyük ölçüde, ailemizin verdiği terbiye ile şekilleniyor. Şahsiyetin içinde, haliyle iyilik var, kötülük var. Anne babanın uyguladığı, çevrenin insan üzerinde hasıl ettiği terbiyevi tesirin neticesi olarakpsikolojik bozuklıklar meydana geliyor.

Bazı görüşler, ilim sahasında biraz aşırı da olsa doğuştan tüm insanların salim ve hastalıksız olduğu iddiasında… Böyle bir görüş de var. Dolayısıyla, çevrenin tesiriyle insanların bozulması sözkonusudur. Avrupa’da “Tabiatçılar” var. “Emi” adlı kitapta; “Cemiyetin insanın bozduğu, yaradılışından uzaklaştırdığı görüşünü işler”. iyi bir terbiyenin insanlardan uzaklaşarak elde edilebileceği gibi ifrata kaçan görüşler de söyler.Ama umumiyetle şu benimsenmiştir.” Kötü terbiye vardır.” Eğer çocuk kötüyse ya annesindendir ya babasındandır veya her ikisindendir diye.

Terbiyenin iyi olması, çocuğun güzel yetiştirilmesi için, Peygamberimiz bir takım ölçüler getirmiştir. Güzel edep,çocuğun istikamet üzere yetiştirilmesi demek. Güzel edebin içerisinde öncelikle Allah’a kulluğunun çocuğa öğretilmesi itikadının,inanç esaslarının öğretilmesi gerekir. Güzel edebin içerisinde bir de meslek öğretimi var. Peygamber Efendimizin hadislerinde bunu görüyoruz. Bugün sokak çocuğu dediğimiz, kötülüklerinden dolayı suçladığımız, tahkir ettiğimiz insanlar, böyle güzel bir edebi alamayan insanlardır.

Şimdi kapkaççılık var, yaygınlaştı ülkemizde… Veya şeytana tapanlar diye yeni bir zümre türedi. Bunların hepsinin altında Peygamber Efendimizin hadislerinde ifade edilen,güzel edebin verilmemesi neticesi yatmaktadır.