Sevgi, Sabır, Merhamet Olmadan Salih Amel Olmaz / Prof. Dr. Remzi Kaya

0
47

Röportaj : Özcan Keskin

Salih amel nedir? Salih amelin gidilen yol ile ilgisine dair neler söylenebilir? Salih amelin kapsamına neler girer?

Salih amel, salih ve amel kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terimdir. Kur’an-ı Kerim’de 80 civarında salih amelin geçtiği ayet vardır. Bu ayetlerin hepsini incelediğimizde karşımıza önemli bir veri çıkmaktadır. Yüce Allah ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) rızasını kazandıran amele salih amel denilir. Esası şöyledir: a) Marifetullah yani Allah’la beraber olmadır. Kur’an’da dört kelime bunu ifade eder. Hayırda yarışma (Fatır, 35/32); İhsan (Nahl, 16/90) ve (Bakara, 2/112); Kalb-i selim (Şuara, 26/89); Zü haz (Fussilet, 41/35) ayetleri bunu açıklar. Söz konusu dört kelime inananın bütün azalarının Allah’la beraber olduğunu ifade eder. b) Nefsin tezkiyesi, yani nefsin annesinden doğduğu gibi günahsız olması demektir. Günahlardan temizlenmiş bir nefis anlamına gelir. Salih, nefsin günahsız olduğunu ifade eder. Salih, Kur’an ve Sünnette Allah ve Peygamberin razı olduğu istikamet üzerinde olan doğru mü’min demektir. İnanan mü’min bütün azaların Allah’ı görüyor gibi kontrol altında bulundurmasıdır. Kur’an’da salih, doğru ve güzel olan kulluğu ifade eder. Konuyla ilgi amelle birlikte kullanılan 80 civarındaki ayetin dışında müstakil geçen ayetler de bulunur. Yüce Allah ve Hz. Peygamber sevip razı oldukları şeyleri salih kelimesiyle ifade ederler. c) Amel kelimesi ise söz konusu iki güzel kelimenin fiile dönüşmesidir. Salih amel sahipleri cennete gidecektir. Bunun karşıtı olan “Amelü’s-Seyyiat” kötü amel yani şeytanın istediği fiillere denir. Şeytanın istediklerini işleyenler de cehenneme gideceklerdir.

Salih amelin nihai hedefi nedir? Öncesinde neler olmalıdır? Kişinin salih amel ile donandığı en azından kendi nezdinde nasıl anlaşılmalıdır?

Salih amelin hedefi Allah ve peygamberin rızasını kazanarak ahirette Hz. Peygamber’e komşu olup Allah’ın cemalini görmektir. Öncesinde insan fıtrat inancını şirksiz ve günahsız bir şekilde korumaktır. İnsan temiz, günahsız olarak dünyaya gelmektedir. Söz konusu temizlik salih amel kapsamında bulunan tevbe ve güzel amelleri oluşturur. Bir kimsenin salih amel sahibi olduğunu anlaması kendisine soracağı soru ile anlaşılır. Her mü’min idarecidir. Üzerinde beş vasıf bulunması gerekir. 1) İhlaslı bir inancın gereği adalet sahibi olması. Söz konusu adalet her yaratılan için geçerlidir. 2) Dünya işlerinde doğru karar verebilmesi için istişare etmesi gerekir. 3) Kendisine gelen haberlerin doğruluğundan emin olması gerekir. Emin olmadığı haberlerle ilgili müspet menfi konuşmaması gerekir. 4) Din, vatan ve iffet konularının dışında sabırlı olması gerekir. 5) Yapacağı işlerde kalbine danışarak yapması gerekir. Bu işi şöyle yaparsam Allah ve peygamberi razı olur mu? Kalbi evet derse yapmalı, hayır derse sakınılmalıdır. Bunun ölçüsü de “Bu fiil bana yapılırsa memnun olur muyum?” sorusunu sorması gerekir. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamalıdır.

Röportajın devamını dergimizden okuyabilirsiniz.