İnsan Ruhu, Cennet İçin, Cemâlullah İçin Yaratılmıştır!.. / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

0
89

Derleyen: Nail Başeski

İçinde yaşadığımız evrenin yaşı, bilimsel hesaplamalarla yaklaşık 13,5 milyar yıldır. Bu zamana kadar, milyarlarca canlıyı barındırmış, misafir etmiş ve milyarlarcasına mezar olmuş dünya denen gezegenin yaşı ise 4,5 milyar yıl ile ifade edilir. Bugün en uzun ömürlü kişilerin yaşları bir asırla sınırlıdır. Bu kısacık insan ömrü, görüldüğü üzere dünyanın yaşına nispetle neredeyse “bir göz açıp kapamak” kadar kısadır.

Bir insan kendisine bahşedilen bu kısacık zaman diliminde iman, ibadet ve güzel ahlak gibi değerlerle imtihana tabi tutulur. İmtihana tabi tutulurken bir taraftan hem cennet lezzetleri hem cehennem azabı hakkında ciddi bir bilgi ve deneyim sahibi olur. Zira dünyada yaşanan zevkler, hazlar ve mutluluklar ebedi olan cennet nimetlerinden ve cemâlullah zevkinden eser ve izler taşıdığı gibi, elem, acı, hastalık vb. tüm dertler ve zorluklar da cehennem azabından eser ve izler taşırlar.

Kısalığı ve daha çok sıkıntılarıyla değerlendirince gurbette olup da, ana yurtlarına giden yolcuların dinlenmek için mola verdikleri bir yer hükmünde olan şu dünya hayatına aşkla bağlanmanın elbette ki hem duygusal hem rasyonel bir geçerliliği ve tutarlılığı yoktur. Akıllı olan veya akıllı olduğunu iddia eden bir insan daha çok ebedi hayatı düşünerek adımlar atmalı, ona göre yaşamalı, bu amacını asla unutmamalıdır.

Tekrar edersek, yiyip içtiklerimiz, giyip kuşandıklarımızdan aldığımız her lezzet ve hoşluk, gördüğümüz güzelliklerden hissettiğimiz her haz ve mutluluk, yaşadığımız her güzel duygunun ruhumuza kattığı neşe ve sürur, cennette bizleri bekleyen güzelliklerin ve hatta cemâlullahı müşahede zevkinin minik misalleridir. Küllî zevk ve lezzetin tamamı cennette ve özellikle cemâlullahı müşahedede olacaktır. Lakin insanların kahir ekseriyetinin, iman, ahiret, cennet, cemâlullahın müşahedesi gibi manevi güzelliklere karşı ilgi ve iştiyakları şaşılacak derecede azdır. Rabbimiz bu gerçeği aşağıdaki ayetlerde şöyle ifade eder:

Yazının devamını dergimizden okuyabilirsiniz.