Merhamet / Yasemin İLHAN TAN

0
260

“Meşveret Toplantımıza Konuşmacı Olarak Katılan Seyyide Yasemin İLHAN TAN Hanımefendi’nin Konuşmasının Bir Kısmı”

Bismillah, Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla diyerek söze başlamak Allah’ın emirlerindendir. Burada Allah’ın muradı her işe başlarken O’nun merhametlilerin en merhametlisi olduğunu her an bilmemizi ve hatırlamamızı istemesidir…

Rahman; dünya hayatında, mümin-kâfir gözetmeksizin mahlûkatın hepsine merhametle muamele eden, her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten manasına gelir.

Bu yazımda Allah’ın yalnız kendisine ait olan Rahman sıfatının, aynı zamanda isminin, kullarına yansıyan tecellisi ve boyutu olan merhametten bahsedeceğim…

Merhametli olmak; sadece öksüzleri doyurmak, yetimleri giydirmek değildir elbette. İslam’ın belirlediği ölçülerle insanın kendini dengelemesi için verilmiş, duygularımızın harekete geçmesi ya da bastırılması gibi içsel manada vicdani bir itici güç, aynı zamanda kapsamı çok geniş bir ahlaktır… Yani, sevmekte ve acımakta, fedakâr olmakta ve sabretmekte, cömertlikte ve adaletli olmakta bu ahlakları harekete geçiren itici güç nasıl merhametse; nefse ait bencillik, cimrilik, öfke gibi ahlakların da törpülenmesinde ve aşırıya gitmemesi için baskılanmasında, merhamet ahlakının payı büyüktür… Dolayısıyla kendi içimizde ahlakımızı sorgularken merhametimizin hangi boyutta olduğu ve davranışlarımızda hangi ahlakın baskın geldiği sorusuna yanıt merhamet olmalıdır… Anlatmak istediğim şey, merhamet ahlakını hayatın belli bir saatine, belli bir anına sıkıştırmak değil de bütün alanına yaymak, yansıtmaktır. Acıma duygusu, Allah’ın insanlara yaratılışında verdiği, fıtratında olan ve güzel ahlakın en temelini oluşturan bir duygudur. Güçlenebilen ya da zayıflayan bu ahlak; sevgi, şefkat, empati gibi güzel duygularla beslenmezse insanın manevi anlamda çöküşüne sebep olur… Kalbî cihazatlarını geliştirebilmek; Rabbimizin özel kulları arasına girmeyi, sevgisine talip ve layık olmayı istemek, dünyada yapılabilecek en şerefli eylemdir…

Yazının devamını dergimizden okuyabilirsiniz.