Kendimizi Sıkboğaz Etmeden Yaşamak… / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

0
310

Derleyen: Nail Başeski

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara, 2/155)

“O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş’ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır.” (Hûd, 11/7)

Yukarıda paylaştığımız bu ve benzeri ayetlerin ışığında hayatımızın değerlendirmesini yaptığımızda, bu dünyada imtihan için yaşadığımız gerçeği ile karşılaşırız. Yani aslında bizler tıpkı okul çocukları gibiyiz ve ciddi bir eğitim süreci yaşamak için buradayız. İmtihan demek ise daha çok sabır gerektiren acıları, yorgunlukları, sıkıntıları ve pek de zevkli olmayan gayret ve çabaları ifade eden bir süreçtir. Nitekim peygamberler dahi bu imtihanın çile ve sıkıntılarından kurtulamamış hatta imtihanların daha ağırlarına maruz kalmışlardır: Bu nedenle Efendimiz (s.a.v.): “İnsanların belâ/imtihan yönünden en şiddetlisi, en çok belaya müptela olanları peygamberlerdir, sonra salihler, sonra da derece derece iyi hal sahibi diğer müminlerdir.” (Dârimî, 2/320; Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr 1/1364) buyurmuştur.

Yine sahabelerden Hz. Sad rivayet ediyor: “Dedim ki: ‘Ya Rasulallah, insanların belası/imtihanı en çetin olanı kimdir?’ Buyurdu ki: ‘Peygamberler ve sonra da derece derece müminlerdir. Kişi, dini oranında bela görür/imtihan edilir. Dini kuvvetli ve sağlam ise belası ağır olur. Dininde zayıflık söz konusu ise dini kadar belâ görür/imtihana tabi tutulur. Bela insanın yakasına öylesine yapışır ki günahsız gezene kadar peşini bırakmaz.” (Süyûtî, Camiu’s-Sağîr, 1/136)

Neticede ayet ve hadis-i şeriflerden açıkça anlıyoruz ki burası cennet gibi ebedi kalacağımız bir yaşama yeri değil, gelip geçici bir eğitim ve imtihan yeridir. Bu imtihan dünyasında ise imtihanların zorluğu, sıkıcılığı, yorgunluğu ancak olumlu düşüncelerle daha az hissedilebilir. Bu nedenle dünya hayatındaki eğitim sürecine ve bu yüzden yaşanan zorluklara olumlu yönden bakabilmek çok önemlidir.

Yazının devamını dergimizden okuyabilirsiniz.