Kur’ân’da “Kur’ân ve İnsan” / Dr. Öğretim Üyesi Ali Binol

0
413

Kur’ân’la ilgili tespitlerde, ana gündem maddelerimiz neler olmalıdır?

Mü’min, Allah’ı İlâh ve Rab kabul etmiş olan insandır. Allah’a inanmak, O’na kulluk etmeyi, O’nun terbiyesi altında yetişmeyi ve tüm işleri ilâhî emir ve yasaklara göre düzenlemeyi gerekli kılar. İşte hayat yolculuğumuz bu noktada başlar. Bu kutsal yolculukta Kur’ân’ın konumu nedir? İzninizle önce oradan başlayalım.

Kur’ân, Rabbimizin kelâmı olup tüm insanlığa gönderilmiş bir hidayet kaynağıdır. (Bakara 2/185) Rabbimiz ile iletişim kurabilmenin yolu Kur’ân’dan geçer. Kur’ân bize kulluk görevimizi yerine getirebilmenin, hamdımızı arz edebilmenin ve sonsuz nimetler karşısında şükrümüzü eda edebilmenin yollarını öğretir. Bu bakımdan Kur’ân’ı öğrenmek, onu anlamaya çalışmak ibadet kavramına dâhil olan önemli hususlardandır.

Allah Teâlâ’nın peygamberler aracılığıyla biz insanları muhatap kabul etmesi (Hac 22/75), O’nun rahmetinin en büyük eseridir. Mesajını insanlara iletmek için Allah, son peygamber olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.) seçmiş ve ona Kur’ân’ı vahyetmiştir. Vahyini, Peygamberi’nin ve onun muhatap aldığı kavminin diliyle indirmiştir (Yusuf 12/2). Anlaşılsın ve hayata tatbik edilsin diye Kur’ân’ı kolaylaştırması (Kamer 54/17), O’nun merhametinin bir başka tezahürüdür. Bu demektir ki kolaylık, onun okunması ve ezberlenmesiyle sınırlı değildir. Emirlerinin her zaman ve zeminde uygulanabilirliği, tavsiyelerinin insan fıtratına uygunluğu gibi konularda da öyledir. Ayrıca onun okunması ve öğrenilmesi, imtiyazlı bir sınıfa tahsis edilmiş de değildir.

Allah’ın koruması altında olan Kur’ân (Hicr 15/9) indiği dil ile (Arapça) yazıya geçirilmiş ve bize kadar ulaşmıştır. İlâhî bir kelam olmasıyla o, indiği dönemden kıyamete kadar insanlığın tüm sorularına cevap verebilecek ve problemlerini çözebilecek özelliktedir. Ancak, Kur’ân’dan sağlıklı bir cevap alabilmek için ona yaklaşım tarzımız hayatî önem taşımaktadır.

Yazının devamını dergimizden okuyabilirsiniz.