Bireysel İbadetlerimiz ve Sosyal Sorumluluklarımız / Nail Başeski

0
342

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe 9/71)

“Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.” (Hac 22/41)

Yukarıda zikrettiğimiz bu ayetlerde Rabbimiz: namaz, oruç, hac, zekât, zikir, tefekkür gibi bireysel ibadetlerimizin yanında “iyiliği emir ve tavsiye etmek, kötülüklerin önünü almaya çalışmak” gibi sosyal bir sorumluluğumuzun da olduğunu hatırlatmaktadır.

Lakin farkında mıyız bilmem, günümüz Müslümanlığında genel bir inanış ve eğilim olarak yalnız bireysel ibadetler önemsenir ve yapılır olmuştur. Hatta dinî çabalarımızın öncelikli amacı, ahiret düşüncesinden ziyade sanki dünyayı daha iyi yaşamaya yöneliktir. Zira milletçe Müslümanlığımızın net bir fotoğrafını görebileceğimiz sosyal medya paylaşımlarımız; “Rabbimizin şu esmasından şu kadar zikretmek şu hastalığa iyi gelir, şu zikir borçlardan kurtarır, şu esma zihni açar, şu zikir belaları def eder, şu zikir bizi doğru cennete götürür…” tarzında ifadelerle doludur. Şüphesiz biz zikir düşmanı değiliz, elbette Rabbimizin isimleri çokça anılmalıdır, her birinin de sayısız dünyevi ve uhrevi faydaları vardır; lakin Müslümanlık sadece namaz ve zikirle, tesbih ile sınırlanacak bir din değildir. Zira o başlı başına bir hayat modelidir, bir âlem nizamıdır… Yalnız dünyamızı değil ahiretimizi de dizayn eder veya yalnız psikolojimizi değil sosyal hayatımızı da düzenler. Dolayısıyla dinle ilgili projeksiyonlarımız, hem nefsimizi hem sosyal çevremizi hem dünya ve ahiretimizi kuşatmalı, içine almalıdır; yoksa inancımız da ibadetlerimiz de amaçsız ve yetersiz kalır.

Yazının devamını dergimizden okuyabilirsiniz.