Kendini Tanıma Sanatı : Tasavvuf

Müslümanlara soracak olursanız “Allah’ı seviyor musun”? diye, istisnasız hepsi “o da nasıl soru, elbette ki seviyorum” cevabını verecektir. Ama yaşantılara, ölçülere, istikamete bakacak olursanız hiç de bu cevap tatminkar gelmez insana. Çünkü Rabbini sevdiğini iddia eden bu kişiler çoğu zaman nefislerinin isteklerine uyup isyana, fıska, gaflete düşmekte, şeytanın arzularını, isteklerini yerine getirmekte, dolayısıyla Rabbına zıt düşmektedir. Bu ise Allah sevgisinin kalpte ne kadarcık yer kapladığını, olup olmadığını ispata yetmez mi? Bu sırra binaen Fudayl şöyle diyor: Sana “Allah’ı sever misin?” diye sorulduğunda sükut et. Zira “hayır” dersen kâfir olursun. Eğer “evet” dersen, senin vasfın sevenlerin vasfı değildir. Binaenaleyh gazaptan sakın!” O halde Allah-u Teala’yı sevmek nedir?

Allah-u Teala’yı sevmek; emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmaktır. Bu da Resulullah’ı sevmekten, ona uymaktan geçer. Çünkü Allah-u Teala Ali İmran Suresi 31. ayeti kerimesinde: “(Habibim) de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız Bana uyun (her hususta Beni örnek alın) ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah-u Teala çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir.” buyurarak kendine ulaşmanın tek yolunu kullarına göstermiştir. Resulullah’ı (sav) sevmek ise onun ardından gidenleri, sünnetlerini yerine getirenleri, onun varislerini sevmekle, sünneti ve şeriatinden yüz çevirenleri terketmekle olur. Çünkü Resulullah(sav);  “Alimler benim varislerimdir.” (Buhari) buyuruyor. 

Tasavvufta da bu sevgi basamaklarına “fena” adı verilmiş; teslimiyet ve samimiyetle şeyhin arzularını yerine getirmeye “fenafişşeyh”, sünnet-i seniyyeye eksiksiz uymaya “fenafirresul”, Allah-u Teala’nın emir ve yasaklarına harfiyen uymaya da “fenafillah” adı verilmiş ve Allah sevgisini isteyenlerin açmak zorunda oldukları kapılar gösterilmiştir.