Zaman Cihat Zamanıdır / Şenel İlhan

0
300

Zaman iman kurtarma zamanıdır, zaman cihad zamanıdır diye çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Kimileri gerçekten iman kurtarma ve cihadın bilincindeydi. Ve bunu, olması gerektiği biçimde icra ettiler… Allah onlardan razı olsun. Kimileri de “kendini ispat davasına ve tatmin olma duygusuna” “cihad ediyorum” ismini koydu. Öyle ki bazı geri zekâlılar bunda çok çok ifrata kaçarak cemaatler arası sürtüşmelere dahi neden oldular. Ehli küfrü ve sapık münafığı bırakıp aynı peygambere bağlı aynı davaya inanan, Ehl-i Sünnet olan Müslümanları ve cemaatleri birbirine düşürdüler. Elhamdülillah, son yıllarda cemaatler arası bariz kardeşliği, birlikteliği görmemek mümkün değil ama hâlâ on dokuz “R”li zırr cahiller harıl harıl çalışıyorlar. Hem cihad ettiklerini sanıp sanarak hem de Müslümanlarla savaşarak. Ah! Ne olurdu keşke kâfirle, münafıkla uğraşsalardı da keşke tatmin olsalardı? Önemli değildi. Çünkü Allah’ın İslam’ı facirle fasıkla da yücelttiğini çok iyi biliyoruz ve bu açıdan bakınca da, Müslümanla uğraşmayan ama kâfirle ve münafıkla fikri bazda da olsa savaşan, kişiliksiz, riyakâr, kendini mücahid sanan Müslümanı da seviyoruz.

Neden mi seviyoruz? Şimdi şöyle bir düşünelim. Her tarafı evliya türbesi dolu, toprakları şehid kanı dolu güzel yurdumuzu Fransız kâfirinin, İngiliz kâfirinin toplarıyla, tanklarıyla işgal ettiğini ve bayraklarını her taraflara dikip sokaklardaki analarımıza bacılarımıza fütursuzca sarkıntılık ettiklerini… Bir de üstüne üstlük gerçek Müslüman liderleri hapsettiklerini, katlettiklerini ve çeşitli işkencelerle pasifize ettiklerini…

Hangi namuslu, hangi delikanlı ve imanlı Müslüman, kadınlar gibi evde oturup da İngiliz’in namusuna tecavüz ettiğini ve Müslümanın kıtır kıtır doğrandığını seyredebilir? Hangi derviş rahatça oturur postunun üstünde, Allah’ı zikreder de Allah’tan cennet umar? Veya cennetle de kalmayıp üstelik onun rızasını umar? Veya hangi âlim camilerde rahat rahat her şey normal, her şey sütlimanmış gibi cihattan, Allah için ölmekten bahsetmez ve Sütçü İmam gibi halkı teşvik etmez?.. Evet… Uzun lâfın kısası sadede gelelim. Biz edebiyat parçalamıyoruz. Samimice ve inanarak yazdığımız gibi bu şuurla da cihad ediyoruz. Ve daha açığı şunu demek istiyoruz: Emperyalist kâfirin, fikir tankıyla izm bombalarıyla, envai çeşit fikri ve kültürel işgalleriyle analarımızın, bacılarımızın, delikanlılarımızın, gençlerimizin ruhuna neler yaptıklarını görmüyor muyuz? Şimdi, hangi imanlı ve gerçek ehli cihad bunları görmemezlikten gelir de bir de Müslümanlarla uğraşır. Üstelik samimi Müslümanlarla, lider konumunda ve işe yarayan Müslümanlarla.

Ama ne var ki, yukarıda anlatmaya çalıştığımız durum, yani toplu tanklı, askeri işgal durumu, her ne kadar şu anki durumumuzla aynı şey olmasa da İslam’a ve Müslümana ve onun imanına, namusuna, şerefine, kişiliğine zararı açısından şu zamanki durumumuz çok daha zararlı, çok daha yok edici gözüküyor, yeter ki görelim.“Peki,  görmesine gördük ama, ne yapalım, çözüm ne?..” derseniz, nefsleri bıktırana kadar tekrarlayacağım. Çözüm Allah ve O’nun dostları ve İslam’ın güzel ahlak cephesini bizlere kazandıran tasavvufi bir terbiyeden geçmek. 

İnanan herkesin özellikle liderlerin bu konuda Müslümanları uyarmaları, işte çözüm. Yoksa güneş batıdan doğmadan uyanacağı yok bu milletin. Uyanalım ve toplanalım. Görüldüğü zaman Allah’ı hatırlatanları bulalım. Yoksa ne Rıza-i Bari ucuz, ne cehennem lüzumsuz.

Allah’a emanet olun…