Feyz 230. Sayı Editörden

0
163

Kıymetli Okurlar; Bu sayımız, diğer sayılarımızdan daha farklı bir sayı. Bu sayıyı farklı  kılan şey, dergimizin sahibi, bizleri fikrî boyutta doyuran, ölçülendiren, hayatımıza yön veren, istikamet üzere bir hayat sürmemizin en önemli müsebbibi, bizi biz yapan, yıllarca bizleri yetiştiren, çok emek harcayan, insana gerçek dost, vefalı, merhametli, adaletli bir insanın yani Şenel İlhan Beyefendi’nin siz kıymetli okurlarımıza, dilimizin döndüğü, gönlümüzün el verdiğince anlatılmasıdır.

Allah’a (Celle Celalühü) sonsuz şükürler olsun ki, hali hazırda hayatta olan değerli büyüğümüzü sizlere anlatmayı Rabbim bizlere nasip etti. Anlattık, çünkü bize göre o, sadece bizlerin istifade ettiği bir değer olmamalıydı, ümmetin ortak değeri olmalıydı. O nedenle gürleyerek anlatma ihtiyacı hissettik. Bu sayımız farklı dedik. Çünkü şu ana kadar anlattıklarımız çok kıymetli Şenel İlhan Beyefendi’nin bizzat kendi yaşantısında olan ölçülerin bir değer, bir kavram, bir ölçü olarak aktarılmasından ibaret idi ve bu ölçüler, İslam ahlakını, mücadeleyi, hayat içinde insanın konumlandırılmasını, tahlilini, yani bir bakıma onun şahsında üretilen yeni ölçüleri ve değerler analizini içeriyordu.

Bizler bu değerlerden yola çıkarak günümüz insanının nasıl ihya olacağını, yeniden imarının mümkün olup olmadığını, geçen yıllar içinde bizzat kendi gözlerimizle gördük. Bu ölçüler, baştan sona hep, Kur’an ve Sünnetin günümüzde çok titiz bir şekilde başta Müslümanlar olmak üzere her insana en güzel şekilde nasıl anlatılacağının şeklini ortaya koyuyordu. Tüm bu keyfiyetin, özelliğin insanda nasıl karşılık bulduğunu, insanı değiştirme gücünü bizler hep birlikte gördük. Bu, hiç şüphesiz tarifi bizce zor ama çok güçlü bir manevi bir destekle yürüyordu. Bugün ise bizler, Şenel İlhan Beyefendi’nin şahsında yaşadığı bu değerler bütününün, bu milletin, bu ümmetin istifadesi ve yararı için bizzat onun şahsında anlatılması gereğini hakikaten kaçınılmaz gördük. Amacımız bir kez daha bu değerlerin ümmete malolması gerektiğini, çünkü bu değerlerin İslam’ın değerleri olduğunu, yaşanır ve yaşatılırsa, insanları, toplumları, milletleri ihya edeceğini, Allah’a yönelteceğini, bir medeniyet teşekkül edeceğini göstermek.

Görüldüğü üzere nefsimizi ortaya koymuyoruz, değerleri, ölçüleri, ahlakı, estetiği, tüm bunların sonucunda yerli yerinde ve çok güçlü bir aksiyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu vesileyle insanımızın, böyle güzel hayatları sadece geçmiş insanların hayatlarında değil, günümüzde de İslam’ın Kur’an ve Sünnetten süzülen doğru ölçülerle yaşanması halinde ne denli gerçek, verimli, insana yönelik olduğunu anlamasını istiyoruz. Çünkü İslam’ın hangi ölçülerle nasıl yaşanacağını, bunalımlar içinde alt üst olmuş insanlığın İslam sayesinde nasıl nefes alacağını anlatmak derdiyle dertlendik. O nedenledir ki, bu sayımızda bizzat Şenel İlhan Beyefendi’nin kendi özelliklerinden yola çıkarak İslam’ın ideal insan örneğini anlattık. Kısacası ilmi zapdetme zaruretinden doğdu bu çabamız, ihlasımız kadar yazdık.

Gönlümüz, Şenel İlhan Beyefendiyi belki bizden daha güzel ve mükemmel bir biçimde anlayacak ve algılayacak insanların kendi gönüllerinde açtıkları sevgi koridorunda, beraber yürüyebilmekte.

Yolumuz Allah(Celle Celalühü) yolu…

İstiyoruz ki bizi, bu güzelliklere bizden daha layık olanlar bulsun. Hep birlikte ortak değerlerimizin sevdalısı olalım. Duranı, geriden gelen kaldırsın, yürüyeni de koşan… Birlikte koşalım, ta ki Allah (Celle Celalühü) bizden, hepimizden razı olana kadar… Bu nedenle Şenel İlhan Beyefendi’nin güzide bakış açısının ve yaşantısının anlatıldığı bu sayıyı dikkatle okumanızı dileriz.

Feyzli bir ramazan geçirmeniz dileğiyle..