Her Daim Dua Edelim

0
468

Nazardan ve her türlü zarardan korunmak için:  “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ halak” Manası: Bütün yaratıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur’ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]

Bütün günahların affedileceği tesbih: “Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm”

Manası:  Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim. (Sabah akşam 100 kere okunması gerekir.)

Peygamberimizin çok okuduğu dua: “Allahümme inni es-elükes-sıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdae bilkaderi birahmetike ya Erhamerrahimin”

Manası: “Ya Rabbi, senden, sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!”

Öfkelenince Okunacak Dua: “Allahümmağfir li-zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirni mineşşeytan”

Manası: “Ya Rabbi! Günahımı af eyle. Beni kalbimdeki öfkeden ve şeytanın vesvesesinden kurtar.”

Evden Çıkarken Okunacak Dua; “Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah.”

Manası: “Allah’ın ismiyle, Allah’a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah’ın yardımıyladır.”

Ezandan Sonra Okunacak Dua ; “Allahumme rabbe hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.”

Manası: “Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm’a vesile ve fazileti ver. O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir.”