İngiltere Mektupları; Musibet ve Nasihat / Ekmel Geçer

0
213

Bazen umulmadık şeyler gelir başa
Zihninizde bir sürü şey ayarlamışsınızdır
Planlar vardır geleceğe dair
“Şunu geçince şöyle yapacağım
Haftaya şu işlere bakacağım
Bir ay sonra buralarda olmayacağım
Uzaklaşacağım istemediğim her şeyden” düşünceleriyle geçer vakit

Mevlana’nın sağır ve hasta ziyareti hikâyesi gibi
Duymaz sağır hiçbir şey
Sadece tasarlar zihninde
Bir hastayı ziyarete gider
Hasta “çok kötüyüm” deyince “elhamdülillah”
“Benim doktorum Azrail’dir” deyince
“Oh, ancak o seni kurtarır” der
İşte böyle bir şey
Ne kadar plan yaparsak yapalım
Her şeyi noktasına kadar düşünmüş olalım
Sonucun kesinlikle tatmin edeceğini tahayyül edelim
Öyle olmuyor
“Vardan öte var olan”
Başka planlar yapmıştır sizin adınıza
Sağırın komşusuna giderken ezberlediği her cümle gibi
Her durumun beklediğinizden farklı geliştiğini görürsünüz
Kader alt üst eder planlarınızı
“Ne yapsanız boş”
Bekler ve seyre koyulursunuz

Şimdi size düşen
Sabrı öğrenmektir ilkin
Ne olursa olsun
Kim ne derse desin
“İyilik”ten yani “hayr olan”dan ayrılmamaktır
Böyle zamanlarda ortaya çıkar insanlık
“Şahsiyet en çok bu durumlarda şekillenir”
Doğru bildiğinizden ayrılmadığınız sürece
Vuku bulanı “O”na havale ettiğiniz sürece
Eğri olan zaten kendiliğinden düzelecek
Ya da kötülük sizden uzaklaşacaktır
Zira “hayr olandadır”

Hüsnü niyet her daim kazandırır insana
Çevredeki her şeyin iyi olduğunu bilmek mutlu kılar hayatta
Herkese yürek dolusu sevgi
Her şeye rağmen asil bir duruştur asl olan
İklimlere göre değişmemeli insan da
Her zaman çiçek açmalı
Hoş rayihalar yaymalı etrafa
Bahar olmalı her zaman

Yüce kitap
“Sana düşman olana iyilikle muamele et
Göreceksin ki o, çok iyi bir dost olmuştur” der
Bu sadece insanlarla alakalı değildir
Karşılaştığınız ve kötü bildiğiniz hadiseler de böyledir
Onlara da iyi muamele etmeli
Onlar hakkında da iyi düşünmeli
Nasıl bakarsanız olaylara
Nasıl seslenirseniz dağlarda
Aynı ses size karşılık verir
Sevgiye sevgi, hayra hayr
Unutmamalı ki
Mukabil olduğunuz nâ hoş hadiselere tebessüm ettikçe
Ve onu Halk edene sığındıkça
Münker olan da hayra dönüşecektir
“Kötülük” dahi
Sizden ayrılmayan bir “iyilik” olacaktır
Hem değil mi ki Allah “şer bildiğimizi hayra tebdil etmektedir”
O zaman bize düşen
Sadakatten, vefadan, müstakim olandan uzaklaşmamaktır
Hayat da bize gülümsemeyi böylece zorunlu hissedecektir

Acılar inceltir insanı, olgunlaştırır
Nimet sadece kolaylıkla gelmeyecektir
Bazen zor olan nimete yoldaşlık edecektir
Her musibet
İstenmeyen her olay
Bırakıp gittiğinde bizi
Enkazımız kalmamalı geride
Aksine daha sağlam, daha dirayetli bir yaşam kalmalı bize
Her tecrübe hayatı daha anlamlı kılar
İyisi mi
Bırakın hayat bazen bize yalan söylesin
Ta ki “doğru olan”ın kıymeti bilinsin

Bir şeyler hedeflemek
Geleceğe dair planlar yapmak elbet takdir edilesidir
Fakat
Hiçbir şey “O”nsuz olmamalıdır
Siz planlar yaparsınız
O da sizi için bir hayat çizer
İşler istediğiniz gibi yürümezse
Ol demde O’nun istediği vuku bulmuştur
Siz menfi bulsanız da
O’nun sizin için istediği her zaman “müspet” olacaktır
Madem O Yarandandır
Rahmandır, Rahimdir
Âlimdir, Basirdir
O’na ram olmalı
O’ndan medet ummalıdır
Hem bizi Yaradan bizim için hayr olanı
Bizden daha iyi bilme kabiliyetine sahip değil midir
“Amenna”ysa
Şimdi mes’ud olmanın vaktidir..