Slide Slide

Küfür Sözler

Zamanımız çok acayip müslümanlar, garib alimler, tuhaf abidlerle doludur. Öyleki tabiri caizse, insanlık varolalı şeytanın en çok tatil yaptığı zaman bizim zamanımızdır. Mel’unun tenbellikten ve kahkahadan göbeği fırladı, sesi boğuldu. Bizim müslümanlar da birbirlerini tekfir ederek seslerini boğdular.

Dinimiz islam, yemek yemekten taharetlenmeye kadar tüm düşünce ve fiillerimizi kuşatan hükümleri, Kur’an ve sünnette açık bir şekilde göstermiştir. Yani müslüman, müslüman gibi tuvalete gidecek, müslüman gibi cinsi münasebette bulunacak, müslüman gibi konuşacaktır. Zaten müslümana da hali hazırda üzerinde bulunduğu duruma göre, islam’ın hükümlerini öğrenmesi farzı-ayn’dır. Mesela, hacca gitmeden önce, hac hakkındaki hükümleri öğrenmemek haramdır. Müslüman bir tüccarın ticaret hukukunu öğrenmemesi de haramdır. Tıpkı bir müslümanın her ağzına geleni konuşmaması gerektiğini bilmesinin farz olduğu gibi. Hele hele konuşmak ki insanların her zaman yaptığı bir iştir. Bu konuyu ihmal etmek hem dini, imanı hafife almak, hem öğrenilmesi farz-ı ayin olan ilmi terkedip islam’ın, kendisinin zıddına verdiği isimle isimlenmektir. O isim mi nedir? “Cehl” dir. Ebu Cehile müslümanlar o yüzden cahil ismini vermişlerdir. Genelde kafirlere cahil denilir. Çünkü çok açık gerçekleri idrak edemiyecek kadar ahmaktırlar.

Az bir mesai ile öğrenebileceği ilimleri, öğrenmeyipte kendisini bir kaç sözle küfre düşürebilecek kadar ahmak adama ne isim veril¬meli bilmiyorum. Bu hususun ehemmiyetini ünlü Osmanlı alimi İbn-i Abidin kendi zamanını göz önüne alarak “Reddul-Muhtar”ında şöyle anlatıyor: “Alış – veriş, nikah, talak gibi şeyleri yapmak isteyenlerin bunları öğrenmesi farzdır. Haram kılan, küfre sebeb olan şeyleri de öğrenmek farzdır. Yemin ederek söyleyeyim ki şu zamanda bunlar en mühim olan şeylerdendir. Zira çok defa halk arasında küfre varan sözler işitirsin. Halbuki bunu söyleyenler, söylediklerinin küfür olduğunu bilmezler. İhtiyaten cahil olanlar, imanını her gün hanımının nikahını da ayda bir veya iki defa şahid huzurunda tazelemelidirler. Çünkü bu hata erkeklerde meydana gelmese bile kadınlarda çok meydana gelir.”

Meselenin ehemmiyetini idrak etmemize inşallah bu kadar söz kafidir.

Şimdi küfür nedir, kafirler nasıl kafir olur, onu anlatayım.

Küfür: İslam dinine uymayan itikadlar beslemeye, Cenab-ı Allah’a inanmamaya, ona ortak koşmaya, yakışmayacak sıfatları var demeye, onun varlığını, birliğini, emirlerini ve yasaklarını inkar etmeye, dinsizliğe, imansızlığa, zındıklığa, şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeblerle iman edilmesi gereken şeylere iman etmemeye ve dinden çıkmaya sebep olan sözler söylemeye küfür denir.

Bedir Şerhi Reşid’de küfre girmeye sebep teşkil eden küfür lafzı şöyle tanımlanıyor; “Dinimiz islam’a göre (şer’an) tazim ve saygı gösterilmesi lazım olan, yine dinimizce mübarek, mukaddes ve değerli bulunan şeylerden birine dinden çıkmaya sebep teşkil eden sözleri reva görüp söylemeye küfür lafzı denir.”

Müslüman kimsenin lisanından küfür lafzının zuhur edip meydana gelmesinde o kimseye üç şey lazım olur:

Tazir (şer’i şerifin tayin ettiği ceza) 
Tecdid-i iman (imanı yenilemek) 
Tecdid-i Nikah (Nikahı yenilemek).

Kişinin küfre girmesi ile yapmış olduğu salih amellerin de zayi olduğunu bildiren ayeti kerime ile meselenin önemi anlaşılmaktadır. “Her kim imanı (yani) islam şeriatinin hükümlerini tanımayıp (inkarla) kafir olursa, onun bütün yaptığı (salih) amel boşa gider.”

Diğer bir ayeti kerime ile mürted olan, yani batıl bir dine giren kimsenin de aynı şekilde geçmiş bütün sevap işlerinin işe yaramaz hale sokulduğu bildiriliyor. “Sizden kim (islam) dininden dönerde kafir olarak ölürse, o gibilerin bütün amelleri (zayi olup) boşa gider.”

Küfür sözleri söylemenin neticesi:

“Elfaz-ı küfür” yani küfür sözlerini her hangi bir zorlama olmadan ve bilerek kullanan kimsenin karşılaştığı veya karşılaşacağı bir takım durumlar vardır. Müzarekesinde fayda vardır.

Amelleri iptal olup yanar ve geçersiz hale gelir. 
Nikahı sakıt olur (düşer). 
Kanı (en ağır cezanın verilmesi) helal olur. 
Kestiği mundar olur, yenmez. 
Kafir (imansız) olur. 
İsmi tahvil edilir (değiştirilir) 
Eğer tevbe etmeden ölürse cehennemde ebediyyen kalır.

Ey müslüman ağzımıza sakız olmuş ama küfür olduğundan haberimiz dahi olmayan küfür sözlerden aşağıya bir kısmını aldık. İnşallah-u Teala dilimize sahip çıkmaya vesile olur.

Bir adam mekan isnad ederek, Allah gökte şahidimdir demiş olsa kafir olur. 
Mahşerden korkmam diyen insan kafir olur. Kabir azabı bilmem diyen, amel defterini inkar eden kafir olur. 
Bir adam gaybı bildiğini iddia ederek, ben yitik ve çalınmış şeyleri bilirim derse kafir olur. Yitik ve çalınmış şeyleri cin bana haber verdi diyen kimsede kafir olur. Hatta buna inanan kimsede kafir olmaktan kurtulamaz. Çünkü cin gaybı bilmez. Allah bilir.(4) 

Bir adam şu kimse şu hastalıktan ölür demiş olsa kafir olur. Çünkü o kimsenin hastalıktan ölüp ölmeyeceğini Allah bilir. 
Bir adam Allah şu kimseyi neden yarattı bilmem demiş olsa kafir olur. 
Bir adam bir adama bıyığını kırpıp koltuk altlarını temizle, zira bunlar sünnettir dese öbür adam bunları yapmıyorum demek suretiyle inkar etse kafir olur. 
Yine bir adam, falan kimse öldü, ruhunu falan şahsa verdi veya falan için bıraktı dese kafir olur.(5)

Bir kimse seni görmek Azrail’i görmek gibidir derse kafir olur. 
Bir adam yapmadığı bir iş için Allah bilir yaptım veya tersini derse kafir olur. 
Bir kimse Allah bana şunu veya şu işi emretse, kasten yapmam dese kafir olur. 
Bir kimse Allah beni bilmem niçin yarattı. Zira dünyada bana bir şey vermedi dese kafir olur. 
Bir kimse, Ey Tanrı rahmetini benden esirgeme dese kafir olur.(6)

Bir kimse küfür söz söylese, diğeride gülse ikiside kafir olur. 
Bir kimse kafirlerin bayramında kafire bayramın mübarek olsun dese kafir olur. 
Allah’ın rahmetinden ümidini kesen kafir olur. 
Bir kimse bir söz söylemek murat etse, kastı yok iken lisanına küfür kelimesi gelse kafir olmaz. 
Bir kimse eğer şu işi istersem Allah (Celle Celalühü)’dan uzak olayım dese ve o işide isterse kafir olur. 
Hristiyan olmak Yahudi olmaktan hayırlıdır diyen kafir olur. 
Bir adam meleklere inanmazsa kafir olur. Melekler gaybi bilir dese kafir olur. 
Bir kimse Allah Teala falan kimse ile beraber cennete girmemi emretse, ben girmem dese kafir olur. 
Melekleri kötü sıfatlarla nitelendirmek küfürdür. Mesela bir kişi semada melekler çalgı çalarlar dese kafir olur. 
Azrail suratlı, zebani kılıklı demekle kafir olunur. 
Bir adam günah işlesede bu adama tövbe et dense ve bu adam tövbe etmem dese kafir olur. 
Bir kişi Resul-i Ekrem’in sünnetlerinden birini hafife almış olsa kafir olur (değersiz bulsa).

Bir adam, Hz. Adem (AS) buğdayı yememiş olsaydı biz şaki olmazdık, demiş olsa kafir olur.(8)

Bir adam alacağı bulunan bir adamdan on akçayı istese borçlu adamda sen bana on akça daha ver, ahirette yirmi akça al demiş olsa küfre varır. 
Bir kişi Peygamberin söylediği doğruysa kurtulduk dese kafir olur. Sünnetlerden birini beğenmeyen kişi kafir olur.

Bir adam şu kimse Peygamber olsa inanmam dese kafir olur. 
Bir adam, şu dünyada ekmek olsun, ahirettede ne olursa olsun demiş olsa kafir olur. 
Bir kimse küçük günah işlese, bir başkası o kimseye tevbe et dese, günah işleyen ne günah işledim ki tevbe edeyim demiş olsa kafir olur. O günah kafi delil ile sabitse, o günahı istihfaf ve istihlal küfürdür. 
Bir kişi kafirin küfrünü Allah dilemez demiş olsa kafir olur. 
Bir adama iman nedir dendiğinde, bilmiyorum dese kafir olur. 
Çeşitli belalara, musibetlere ve sıkıntılara uğrayan bir adam; “Ey Allah’ım malımı, mülkümü aldın, şöyle ettin, böyle ettin, daha benden ne istiyorsun, yapmadığın ne kaldı ki, demiş, olsa kafir olur.

Bir kimse Din-i islam’ın ihtiva ettiği hükümleri, ahkam-ı şer’iye’yi kastederek; asırlarca önce zuhur etmiş ahkamlarla bugün icraat yapılmaz der, ahkam-ı küfrü tercih eder ve böyle itikat ederse kafir olur.

Bir adam kafir cehennemde midir bilmem dese kafir olur.

Haramdan sadakayı alan fakir, haram olduğunu yakinen bildiği halde alıp, verene dua ederse bu fakir de küfre girer.

Bir kimse haram maldan tasadduk edip, bununla sevap talep etse tekfir olunur. İman ve nikah tazelemesi gerekir.

 KAYNAKLAR

1) Fetevay-i Abdurrahim 
2) Maide – 5 
3) Bakara – 217 
4) Muhid Bedir Şerhi Reşid 
5) Muhit Bezzaziye 
6) Fetevay-i Suğra 
7) Muhit 
8) Zahirriye 
9) Hulasa

Önceki İçerikÖyle Bir Zaman Gelir Ki
Sonraki İçerikAhir Zaman Bilinci

Yorum Yap

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Oops...
Slider with alias slider 1 1 not found.

Sosyal Medya

22,246BeğenenlerBeğen
2,957TakipçilerTakip Et
18,500AboneAbone Ol

İlgili Makaleler