Yayım İlkeleri

0
164

İlim, İrfan ve Hikmet Ehli Şenel İlhan Beyefendi’nin kurucusu ve başyazarı olduğu Feyz dergisi; fikir, kültür ve aktüalite dergisi olarak dergicilik ve yayıncılık hayatını 1991 yılından bu yana devam ettirmektedir. Şenel İlhan Beyefendi, Feyz dergisini kurmak için çalışmalara başladığı dönemde İslamî ilim dergileri çok az sayıdaydı. İnsanların doğru bilgilere ulaşabileceği imkânlar çok kısıtlı ve sınırlıydı. Müslümanlığın çok bilinçsiz ve şuursuzca yaşandığı 90’lı yıllarda insanlara ulaşabilmek, Allah’ı anlatabilmek, emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l- münker amacı ile Feyz Dergisini kurdu. 

Feyz dergisi; ilim, fikir ve gönül adamı Şenel İlhan Beyefendi’nin orijinal görüş ve düşünceleri ışığında bireysel, toplumsal ve dünya perspektifli bakış açısı ile okuyucusuna beşerî ve dinî eğitimler sunmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri, manevî ve kültürel değerlerimizin ince süzgecinden geçirerek yorumlamakta, okuyucusuna yol göstermektedir.

Feyz; her sayfasında zenginleyeceğiniz, iyiliğe davet edileceğiniz, dünyevî ve uhrevî hayatınız için önemli konularda doğru ölçülerle donatılmış değerli yazılar bulacağınız bir dergidir. Günlük koşuşturmalar içinde bilgi kirliliğine maruz kalan günümüz insanının gerçek gündemini belirlemekte, daralan gönüllere nefes olmaktadır. Kuruluşundan itibaren ilkelerinden taviz vermeden bir yayın politikası izleyen, toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan Feyz, son derece seçici davranarak dergicilik ve yayıncılık alanında önemli izler bırakmaktadır.

Feyz Dergisi’nin taviz vermediği yayım ilkeleri arasında yer alan en önemli konulardan biri de Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bizlere emaneti olan Ehl-i Beyt’tir. İslam kültüründe, Ehl-i Beyt, hak ettiği değeri ve önemi maalesef görmemektedir. Feyz hizmeti; Ehl-i Beyt’i anlatmaya, Ehl-i Beyt’in bu zamanda da yaşadığını, onlara duyulması gereken sevginin saygının imanî bakımdan ne kadar önemli olduğunu tebliğ etmeye ilk günden bugüne kadar devam etmektedir.

Feyz dergisi; “Sizi, sizinle tanıştıran dergi” sloganıyla her yeni sayıda, bireyin kendisini tanımasına imkân sağlamakta, okudukça insanların iç dünyasına ışık tutarak kişinin kendisini keşfetmesini sağlamakta ve ruhen rahatlatmaktadır. Bilgilendirici ve eğitici yazılarıyla insanımızın ufkunu açarak aydınlığa kavuşmasına vesile olmaktadır.

Feyz dergisi; ilk sayısından itibaren İslamî, kültürel, toplumsal ve kişisel değerler vb. konularda son derece seçici ve titizlilikle sunduğu yazıları, röportajları ve araştırmalarıyla 30 yıldır toplum hafızasına kazınacak önemli gelişmeleri değerlendiren nadide bir arşiv niteliği taşımaktadır.

Kendinizi tanımak ve keşfetmek için, kadim kültürünüzle buluşmak için, iç dünyanıza ait çatışmalarla barışmak için, toplumsal olayları takip etmek için, iyi bir ailenin kriterlerini öğrenerek aileyi yaşatmak için, tarihi olaylara ve maneviyat sultanlarının hayatlarına vakıf olmak için ve size daha birçok değer katmak için sizleri Feyz okumaya davet ediyoruz…