Yayım Ekibi

0
165

FEYZ DERGİSİ

Sahibi: Şenel İLHAN

Görsel Yönetmen: Hüseyin TAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fikret YİĞİT

Tasarım: Hakan SALDIRAN