Kabirde Bizi Saracak Şeyler Nelerdir ?

0
121

Ka’bu’l-Ahbar (Radıyallahü Anh) şöyle anlatmıştır: “Duyduğuma göre Salih insan kabre konulduğu vakit, namaz, oruç, hac ve zekat gibi amelleri kendisini sarar. Azap melekleri ayaklarının ucundan geldikleri vakit namaz karşılarına çıkar ve; “Bu adam, bu ayakları ile Allah’ın huzurunda kıyam etti, namaz kıldı. Buna azap edemezsin.” 

Baş tarafından geldikleri vakit, oruç karşılarına çıkar ve; “Bu kafa dünyada Allah için oruç tuttu, aç ve susuz kaldı, kendisine buradan azap edemezsiniz.” 

Vücudunun diğer bölümlerinden azap etmek istedikleri vakit hac ve cihad gibi ibadetler karşılarına çıkarak azap etmelerine engel olurlar. Ellerinden geldikleri vakit sadakalar karşılarına çıkar ve; “Allah rızası uğrunda bu ellerden nice sadakalar çıkmıştır. Siz bunlara azap edemezsiniz.” derler.” 

 Bu sırada azap melekleri de; “Dünyada temiz yaşadın, temiz öldün. O halde burada da rahat yat.” derler. Bu sırada rahmet melekleri gelir. Cennetten döşek ve kaftan getirirler. Göz gördüğü kadar mezarını genişletirler. Cennetten ışık getirirler. Kıyamete kadar kabri nurlanır durur.

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre, kabirde insana sorgu-sual sormak için Münker ve Nekir melekleri gelir. Bunlar insana Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? diye sorarlar. İnsan dünyada iken bunlara kolaylıkla cevap verebilir. Fakat kabirde, Allah insana kuvvet verirse bunları cevaplayabilir. Eğer dünyada iken insan Allah’ı razı etmiş, O’na ibadet yapmışsa Allah ona kabirde kuvvet verir.

Münker ve Nekir melekleri çok dehşetli, çok korkunçturlar. Eğer insana Allah kuvvet vermezse bu soruları meleklerin de korkusundan cevaplayamayacaktır. Dünyada vaktini günahlarla geçiren kişiye Allah kabirde kuvvet vermez.

Melekleri görünce korkudan cevap veremeyecektir. Oysa Allah’ın kuvvet verdiği kişi meleklerle iki arkadaşıyla konuştuğu gibi konuşur. Münker ve Nekir, sorularına cevap veremeyenlere demirden balyozlarla vuracaklar, kabir onu sıkacak bağırsakları dışarı fırlayacak, kabri ateşle dolu olacaktır. Bütün bunların yanında bir aynaya bakar gibi ona cehennemdeki yeri gösterilecektir.

Unutmayalım! İnsanın dünyada yaşadığı hayatın her anının hesabını vereceği o büyük gün mutlaka gelecektir. Kabir bizim için kıyamete kadar bekleyeceğimiz bir durak ve Münker – Nekir meleklerini sualleriyle ilk imtihanı vereceğimiz yerdir…

O gün Allah’a ve karşılaşacakları bu güne inanmış olanlar suallere kolay ve tereddütsüz cevap verecek, inkar etmiş olanlar ise dilleri susacak azap görecek.

Ayet-i kerimede; “Beni zikredin, bende sizi zikredeyim.” (Bakara; 152) buyurulmuştur. Bizim O’nu zikretmemiz, dünyadayken O’nun emirlerine itaat edip, Salih amelleri işleyip günahlardan kaçınmamızdır. O’nun bizi zikretmesi ise, bu zor yerlerde imdadımıza gelmesi ve bizlere yardım etmesidir.

O halde Akıllı bir insan gibi nefsine sor; o gün Münker-Nekir meleklerinin karşısında rahatmı olmak istersin yoksa ahiretin ilk durağı olan kabirde ilk azabı görmek mi istersin? Tabi ki nefis güzel olanı ister.

O zaman anlatılanları sadece okumakla kalma, kalp gözüyle görerek yaşa ve o gün için salih amel işleyerek hazırlık yap.

Çünkü her şeyin üzerinde insanın en büyük kazancı kuşkusuz Allah’ın rızasıdır.