Vakıflar ve Safa Eğitim Yardımlaşma Vakfının Çalışmaları

Tarih: 2008-03-30

Safa Vakfı Genel Başkanı Fatih Yavaş İle Vakıf Nedir ve Safa Vakfının Yürüttüğü hizmetler Hakkında Söyleşi:

Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alınarak, ümmetin içinde bulunmuş olduğu sıkıntıları paylaşabilmek, olayları dışardan seyretmek yerine küçük de olsa insanlığa ve İslam dinine hizmet edebilmek için kurulmuştur. Dünya hayatında iken kendimizi ateşten koruyacak hayırlı çalışma ve hizmet başlangıcı ortaya koyabilmek, Allah yolunda ayağı tozlananlardan olabilmek ümidi ile yapılan istişarelerin, Ehlüllah'a iletilmesi ve onların da himmet ve hayır dualarının alınmasında Resulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Allah (Celle Celalühu) dostlarının ruhaniyetinin yardımı vardır. Açılmasına vesile olan asıl kaynak budur.

Vakıf; ihtiyaç sahipleri ile servet sahiplerini kırmadan, incitmeden buluşturan ve biliştiren bir müessesedir.

Vakıf tesis eden kişilere "vakıf " vakfedilen mala "mevkuf" ne amaçla, nasıl, hangi hizmetler için kullanılacağını belirten şartlara "vakfiye" denir. Bu anlaşmada "Gayemiz; Hakk'a yaratılmışların en güzeli olan insana hizmettir" sözünü vakıf senedine yazmak sureti ile misyonumuzu belirlemiştir bu misyon bizden sonraki kuşaklara devredilecek en önemli emanettir.

Vakfımız "Milli ve manevi değerlere bağlı yüksek ahlak, büyük ideal sahibi insanlarm yetişmesine katkıda bulunmak" hedefini kendine şiar edinmiş kişilerin ortaya koyduğu maddi, manevi yardımlaşma ve dayanışmada bir köprü vazifesi görmekle, hayır sahiplerinin meşhur olma sevdasından, riyadan uzak olarak yapmış oldukları yardımı sırf Allah (Celle Celalühu) rızası için yapmaya yönelten ve muhtaç olanları da horlanmak ve hakir görülmekten uzak, insan şerefine yakışır bir şekilde ihtiyacını karşılamak; dikkat ettiğimiz en önemli hususlardan biridir. Bu hareketin insanlar arasında sadece Allah için sevmek ve sadece Allah nzası için buğzetmek düsturunu insanlara benimsetmesi bakımından manidardır.

Safa ismi ashabı suffeden gelmektedir. Kelime olarak rahat, huzur, iç ferahlığı, üzüntü ve kederden uzak olmak, berraklık, duruluk, temizlik anlamlarına gelmektedir. İnançların yağmalandığı toplumların bunalımda olduğu, egoist düşüncelerle insanların birbirlerinin omuzuna basarak yükselmek istediği, her türlü keşmekeşin alabildiğine çoğaldığı bir dünyada fertleri gönül aleminin manevi iklimine götürüp kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın feyzine ulaşmak ulaştırmak, insanları fiziki ortamın sıkıcı depdebesinde yok etmektense, gönül rahatlığı ve kalp itminanı ile iki dünya saadetinin elde edileceği bir hayatı yaşamak, safa kelimesi ile kasdedilen mana olsa gerektir.

VAKFIMIZIN FAALİYETLERİNİ ANA BAŞLIKLAR HALİNDE ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

A. EĞİTİM

1. Okul öncesi eğitim (Kreşler, anaokulları, çocuk bakım evleri vb.)
2. İlk öğretim eğitimi (Özel okullar, okul destek çalışmaları)
3. Orta eğitim (Özel okullar, okul destek eğitimi, üniversiteye hazırlık kursları ve dersaneleri)
4. Yüksek öğretim ve lisans üstü eğitim (Dini, kültürel, sosyal, yönden destekleyici eğitim)

5. Meslek gruplarına yönelik eğitim (dini, kültürel eğitim)
6. Hanımlara yönelik eğitim ve beceri kursları (beceri kursları, dini, kültürel eğimi)

B. YARDIMLAŞMA

1. Fakir ve muhtaç ailelere aynı ve nakdi yardım.
2. Eğitim dönemindeki öğrencilere burs ödenmesi, yurtlarda barındırma imkanlan,
3. Öğrenci evlerinde kalanlara gıda ve eğitim yardımlarında bulunmak,
4. Eğitim sonrası gençlerin iş bulmalarına ve iş kurmalarına yardımda bulunmak.

C. KÜLTÜR VE DAYANIŞMA

1. İnsanların düşünce ve kanaatlarını ortaya koymada paneller, açık oturumlar, sempozyumlar düzenlemek, ortak bildiriler ve tebliğler yayımlamak,
2. İnsanların moral değerlerini yükseltmek için sesli ve görüntülü kasetler film ve slaytlar hazırlamak, bunları izlettirmek,
3. Kültür ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla geziler, piknikler düzenlemek.
4. Hanımlara yönelik yukarıdaki çalışmaların yanısıra beceri ve el sanatlarının sergilemek amacıyla kermesler düzenlemek.

Vakfımız yukarıda sıraladığımız hizmetleri gücü yettiği kadar yapmaya çalışırken, özellikle dikkat ettiği nokta taassup ve hizipçilikten uzak durmaktır. Ehl-i sünnet görüşünde tevhid akidesine bağlı olarak, diğer vakıf ve kuruluşlarla el ele gönül gönüle vererek, iddiadan uzak, "ancak hayırda yarışabileceğimiz" gerçeğinden hareketle yapıcı ve birleştirici olmaktadır.

Vakfımız şubelerini açabilmek için birçok talepler olmasına rağmen, vakfın misyonuna ve kalitesine önem vermekteyiz. Şu an Türkiye genelinde 38 şube ve temsilciliklerimiz vardır. Önemli olan hizmet, ihtiyaç ve imkanını değerlendirmekte kaliteye, vahdete inanarak, ümmetine sunulan ve ümmetin malı bir müessesedir. Hangi cemaat ve meşrebten olursa olsun, hizmet için kapımız hep açık olacaktır, inşaallah.


Son Eklenen Yazılar

Müslüman Kişilikli Olmalıdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Bir Müslüman kişilikli olmalıdır. Zira kişiliksiz Müslüman’dan bir hayır gelmez. Bu nedenle Müslüman’ı severim, ama kişiliksiz olanından hoşlanmam. Hatta kişilikli ...

Allah’tan Ayrı Kalmak Mümkün Mü?

İnsanın hikâyesi en çok “ayrılıkla” özdeşleştirilir. Hasret ve vuslatın insanın iç dünyasında apayrı bir yeri vardır. Dünyaya gelmek, ilk defa bedene bürünmek olsa ...

Kötülük Üzerine Felsefi Mülahazalar / Prof. Dr. Aydın Topaloğlu

Korona virüsün dünyamızı kasıp kavurduğu bu günlerde pek çok insanın aklına haklı olarak yaşamın ne olduğu, iyi veya kötü neleri içerdiği ve olası zorluklarla bir i...