Sevgi Korkudur

Sevgi Korkudur

Tarih: 2008-02-18

Şenel İLHAN

Korkak, Allah'ı bilmeyen ve Allah'tan korkmayandır. Müslüman korkak olamayan, korkusundan korkan ve utanan, korkuyu şirk benzeri sayandır. Evet... Bir müslüman düşünün ki, kediden korkar, köpekten korkar, karanlıktan, cinlerden, insanlardan korkar ve Allah'tan da korkar!

Bundan daha tuhaf bir müslüman tipi çizmek mümkün olmadığı gibi, bu tür müslümanlara ise hakiki müslüman demek de Allah'tan korkmamak ve haddi aşmaktır...

Korkak, öyle zavallıdır ki imanı tam oturmamış ve kuvvet ve kudreti Allah'tan başkasında görecek kadar şaşırmış ve kesretin kaos dolu girdabında perma perişan olandır...

Korkak, tabancayı tutandan değil de tabancadan korkacak kadar aptal ve manyamış olduğu için, tabancaya yalvaran, ama tabancayı tutandan habersiz olandır.

Allah'tan korkan, kimseden korkamaz... Çünkü kalbini Allah korkusu öyle doldurmuştur ki zerre kadar başka korkulara yer yoktur. Çünkü ona ve kalbine göre zaten başka biri de yoktur, başka kudret sahibi de...

O sadece O'nu sever ve yalnız O'ndan korkar. Zaten korkusu da sevgisinden kaynaklanır... Ve sevginin semeresidir, ürünüdür...

Dedik ya kainat Allah'ındır, her şey O'nundur ve O'ndandır... O'ndan başka mutlak varlık yoktur ve diğer tüm varlık gibi görünen gölgeler ise O'ndan başkasıyla ayakta duramaz...

O halde yalnız Allah'ı sevmek, yalnız Allah'tan korkmak ve sadece O'na kulluk edip, O'ndan başkasına bağlanmamak müslümanın hedefi ve gayesi olmalıdır. Gerisi teferruat, malayani...

Allah'a emanet olun.


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...