Sevgi Korkudur

Sevgi Korkudur

Tarih: 2008-02-18

Şenel İLHAN

Korkak, Allah'ı bilmeyen ve Allah'tan korkmayandır. Müslüman korkak olamayan, korkusundan korkan ve utanan, korkuyu şirk benzeri sayandır. Evet... Bir müslüman düşünün ki, kediden korkar, köpekten korkar, karanlıktan, cinlerden, insanlardan korkar ve Allah'tan da korkar!

Bundan daha tuhaf bir müslüman tipi çizmek mümkün olmadığı gibi, bu tür müslümanlara ise hakiki müslüman demek de Allah'tan korkmamak ve haddi aşmaktır...

Korkak, öyle zavallıdır ki imanı tam oturmamış ve kuvvet ve kudreti Allah'tan başkasında görecek kadar şaşırmış ve kesretin kaos dolu girdabında perma perişan olandır...

Korkak, tabancayı tutandan değil de tabancadan korkacak kadar aptal ve manyamış olduğu için, tabancaya yalvaran, ama tabancayı tutandan habersiz olandır.

Allah'tan korkan, kimseden korkamaz... Çünkü kalbini Allah korkusu öyle doldurmuştur ki zerre kadar başka korkulara yer yoktur. Çünkü ona ve kalbine göre zaten başka biri de yoktur, başka kudret sahibi de...

O sadece O'nu sever ve yalnız O'ndan korkar. Zaten korkusu da sevgisinden kaynaklanır... Ve sevginin semeresidir, ürünüdür...

Dedik ya kainat Allah'ındır, her şey O'nundur ve O'ndandır... O'ndan başka mutlak varlık yoktur ve diğer tüm varlık gibi görünen gölgeler ise O'ndan başkasıyla ayakta duramaz...

O halde yalnız Allah'ı sevmek, yalnız Allah'tan korkmak ve sadece O'na kulluk edip, O'ndan başkasına bağlanmamak müslümanın hedefi ve gayesi olmalıdır. Gerisi teferruat, malayani...

Allah'a emanet olun.


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...