200. Sayı / Feyz'den

Tarih: 2008-02-17

Feyz'in bu sayısı, yine insan merkezli bir sayı. İnsan çok yönlü bir canlı olmasına mukabil, sosyal hayatı, ekonomiyi, tarihi ve kültürü insandan bağımsız ele almak mümkün olmamasına rağmen, her nedense tüm bu değişkenler insan merkezli yorumlardan uzak bir biçimde, insanın ardından sürüklenen değil, insanı ardından sürükleyen bir yapıya dönüşmüş durumda. "Neden?" sorusunun cevabı, yine insan tarafından verilmedikçe ya da insanı esas alan cevaplar olmadıkça bu sorunun doğru anlaşıldığı ya da doğru cevaplandığı söylenemez.

İşte bizde bu sayımızda bizi bugünlere taşıyan tarihin doğru yorumlanması, tarih içindeki mükemmel insan örneklerinin hayatın amacına yönelik hikmeti nasıl devşirdiği, insanı aileye taşıyan yolda insan unsurunun iyi yetişmesinin önemi, insanın düşünme araçları olan kavramlarla olan ilişkisi üzerinde durduk.

Bu sayımızın bir özelliği de anadan, yardan, arkadaştan daha mühim bir ayrılıkla içimizin burkulmasıydı. Çünkü "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." hadisinin şümulüne giren, öz ile sözün kendisinde kemal bulduğu insanlardan olan Yahya el-Abbasi Hz.'ni kaybettik. Rahman'a kavuştu, Hakk'a yürüdü, Rabbinin davetine mûcib oldu. Doğumla başlayan hayat yolculuğuna, hayatın aslı olan bir başka hayatla devam eyledi.

Dünya imtihanı bitti, manevi iklimlerin hasına kavuştu. Üzerimizde emeği çok olan büyüğümüze Allah'tan(Celle Celalühü) engin rahmetini diliyor, makamı yüce olsun diyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...