Feyz Dergisi ve Talebeleri

Tarih: 2008-01-11

Başyazarımızın yayımlanan kitaplarının yanısıra 17 yıldır yürrüttüğü Basın - Yayın alanındaki çalışmalarının en güzel numunesi Feyz Dergisidir. Kurmuş olduğu Feyz Yayınevi vasıtasıyla Görüntülü ve Sesli medya hizmetlerinin yanısara 30 civarında yayımlanmış eser mevcuttur. Dergi olarakta Şubat 2008 tarihi itibariyle 200. sayısına ulaşmıştır.

Yazılı ve görsel medya hizmetlerinin yanısıra asıl onun eserleri feyz kervanına katılan yetiştirdiği talebeleri olmuştur. Yıllarca gecesini gündüzüne katarak çalıştığı ve aşılmaz denecek dağları aşarak geldiği; üstelik de bir saati bir yıl gibi geçen bu çile insanının etrafında "Feyz Üniversitesi veya Feyz Akademisi" diye isimlendirdiğimiz bu ocakta, bir çok insanbilgi, ölçü ve ahlak noktasında gelişmiş, ilmi, fikri, ahlaki ve akli manada yetişerekhizmete soyunmuşlardır.

Evet,kafası karışmış felsefi görüş, din veya son zamanlardaki ekollerin herhangi birisi yüzünden bunalıma girmişkimseler içinen etkili, en ikna edici yöntemler kullanılarak yapılansohbetlerle bir çok insan kendineçeki düzen vermiştir. Feyz Üniversitesin nasiplenen bir çok insan bugün, Yurdun bir çok yerinde çeşitli meslek guruplarında ve kademelerde görev yaparak, almış oldukları eğitimin meyvelerini insanlığın ihyası için kullanmaktadırlar...


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...