S. Muhammed Nurani ile Tasavvuf ve Muhammed Raşid Hz.Hakkında

Tarih: 2008-01-09

FEYZ:Efendim, vefatının sene-i devriyeleri nedeniyle bizlere, Muhammed Raşid Hz. nin (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz) ilminden, ahlakından, hatıralarınızdan bahseder misiniz?

S. MUHAMMED NURANİ HZ.: Çok güzel olur. Hangi Sadat hakkında, böyle yazı hazırlasanız, iyi olur.
Onların hayatlarından bahsederseniz çok iyi olur. Bu alemin, o dergaha yönelip, kötü fiil ve hareketlerinden vazgeçip, iyiye güzele yönelmelerinden daha güzel örnek, daha güzel misal mi olur. Daha ibretli ne olsun. Bu kadar alem toplandı orada, bağlandı onlara. Allah'a (Celle Celalühu) yöneldiler, kötü fiil ve hareketlerinden vazgeçtiler. Bundan daha güzel ibret mi olur, bundan daha güzel ders mi olur?..

FEYZ: Mürşid-i Kamillere bağlanmanın gerekliliği?

S. MUHAMMED NURANİ HZ.: Mürşid-i Kamiller insanı Allah'a (Celle Celalühu) yönlendirirler. Bir mürşide bağlanmakla, Allah-u Teala'ya yönelmesine vesile olurlar. Beyazıd-ı Bestami Hz. ''Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.'' buyuruyor. Allah Dostları, mürşid-i kamiller insanları Allah-u Teala'ya yapacakları kullukları, ibadetleri göstererek, Allah-u Teala'ya yönelmesine vesile olurlar.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: ''Mahşerde ilk hesaba, sorguya çekileceklerden birisi şehit olanlardır, şehitlerdir. Ona sorulur;
''Sen ne yaptın benim için? ''

'' -Ya Rabbi senin rızan için kafirleri öldürdüm ve şehit oldum.'' der. Allah-u Teala buyurur ki; ''Yalan söylüyorsun, benim rızam için yapmadın, ne kadar şecaatli, ne kadar cesur desinler diye yaptın'' ve sürükleyerek cehenneme atarlar onu. İkinci sorguya çekilecek alimlere Allah-u Teala;
''Ne yaptınız benim için?'' Alimler cevap veriyorlar; '' -Ya Rabbi, senin rızan için talebe yetiştirdik, tebliğler yaptık, ilmi yaymaya çalıştık.'' Allah-u Teala buyurur ki; ''Yalan söylüyorsunuz. Benim için değil, ne kadar alim, ne kadar bilgili desinler diye, isim için, nam için yaptınız. Benim rızam için yapmadınız.'' der ve onlar da sürüklenerek cehenneme atılırlar. Üçüncü şahıs geldiğinde, Allah-u Teala ona da; ''Benim için ne yaptın? '' diye sorar.

''Ya Rabbi, bana verdiğin maldan dağıttım fakir fukaraya. Hayır ve hasenata dağıttım'' diyor. Allah-u Teala; '' -Yalan söylüyorsun, benim için yapmadın, ne kadar mert, ne kadar iyi insan desinlerdiye, isim için, nam için yaptın. Rızam için yapmadın, yalan söylüyorsun.'' buyurur ve o da cehenneme atılır. ''Allah rızası için değilse, dağlar kadar malını dağıtsa, hiçbir faydası yoktur. Hiçbir hayır, hiçbir sevap gelmez ona. Tarikattan önceki hal ve hareketler ve tarikata girdikten sonraki hareketler; nasıl ki zikir yapımaya başlanması, ibadetlerde fazlalaşma, kazalarını kılması, bu fiiler güzel birer delil değil mi, işaret değil mi?

Abdurahmani Taği Hz. (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz); ''Tarikat münkiri olanlardan, küfür kokusu da duyduk'' buyuruyor.

FEYZ:Efendim, bir kısım insanlar, rabıtayı reddediyorlar, Rabıta nedir, açıklar mısınız?

S. MUHAMMED NURANİ HZ.: Burada kastedilen rabıta akşam ile yatsı arasındaki rabıta değildir. Her zaman, yürürken, otururken, onların yanında yürüyormuş gibi hatırlamak, tasavvur etmektir. Rabıta budur. Ali İmran Suresinin son ayetinde rabıtaya delil vardır.

Rabıtaya muhabbeti artarak, itaate ibadete yönlenmesi çok olanlardan daha güzel birşey mi olur!.. Böyle rabıta yapanlarda, Allah'a kulluğunun artmasından daha güzel ne olabilir!.. Seyda-i Tai Hz., halifesi olan Ş. Abdülgaffar ile birlikte, bir kaç tane molla daha Kıstak denilen yerde, bu zatlar, irşad için, millete tebliğ yapmak için, gittikleri yerde insanların hiçbiri tasavvuf ve tarikata girmiyor. Gelip sofilere soruyor, ne oldu? diye. Efendim, hiçbirisi intisap etmedi, tarikata girmedi diyorlar. Neler söylediniz millete diyor. Ayetler, hadisler, Resulullah Efendimiz'den sözler söyledik, etkilenmediler diyor. ''Vesilete'' ayetiyle mürşid-i kamiller, Sadatlar, Allah'ın evliyaları kastediliyor.

Nasıl ki insan, bir mahkemede hakimin önüne çıkmak için bir avukata ihtiyaç duyar. Avukatın onu savunması gibi, Allah Dostları da bu şekilde, cemaatlerinin, kendilerine bağlananların avukatlığı için çalışırlar.

FEYZ:Müslümanlara mesajınız, nelere dikkat etmeliler? Ahiretlerini kurtarmak ve Allah'ın (Celle Celalühu) rızasını kazanmak için?

S. MUHAMMED NURANİ HZ.: Allah'a (Celle Celalühu) yönelmeyi, emri bilmaruf, nehyi anil münkere dikkat etmelerini, çoluk çocuğunu ve aile efradını Allah'a (Celle Celalühu) ibadete, itaate yönlendirmelerini, tavsiye ediyorum. Arzumuz budur.


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...