Farkındamıyız !?

Tarih: 2007-06-28

Farkında mıyız bir Müslüman ile gayrimüslimin arasındaki farkın?

Farkında mıyız fasık bir Müslüman'ın bile nurunun yer ile göğü doldurduğunun?

Farkında mıyız emperyalizmin Müslüman ülkelerdeki insanlar üzerindeki psikolojik tesirinin?

Farkında mıyız bir gün öleceğimizin?

Farkında mıyız suç işlemenin bu kadar alenileştiğinin ve ne derece arttığının?

Farkında mıyız yanı başımızdaki komşumuzun aç mı tok mu olduğunu dahi bilmeden sabahladığımızın?

Farkında mıyız cinsel sapkınlıklarının ne derece özendirildiğinin?

Farkında mıyız istemeden de olsa çok güçlü bir duygu olan cinsel günahlara düşmüş insanları da Allahın affettiği yalnız insanların kendilerini af edemediklerini ve hayatlarını kararttığını?

Farkında mıyız dünyadaki dünyada yaşan Müslümanların ne denli sıkıntılar içinde olduğunun?

Farkında mıyız enaniyeti ile kendini ululayan şeytanın hayatımızda vesveseler ile hayatımızı mahvettiğinin?

Farkında mıyız dünya zevklerinin geçici olduğunun?

Farkında mıyız saçımıza düşen beyazların ne kadar yaşlanmakta olduğumuzu gösterdiğinin?

Farkında mıyız günlük haberlerde sadece yaşlıların ölmediğinin?

Farkında mıyız bir tebessüme ne kadar ihtiyacımız olduğunun?

Farkında mıyız hiç günah işlemediği halde dahi Peygamber efendimizin günde 100 defa tövbe ettiğinin?

Farkında mıyız dinimizde farzların yapılması mutlak emir anlamı taşıdığının?

Farkında mıyız su gibi boşuna akıp giden zamanın asla geri gelmeyeceğinin?

Farkında mıyız Karunun yaşayan en zengin adam olduğu ve onun da öldüğünün?

Farkında mıyız ahir zamanda yaşadığımızın ve Allahın vaat ettiği nurunu mutlaka tamamlayacağının?

Farkında mıyız kendimizi günahsız saymanın en büyük günah olduğunun

Farkında mıyız yeryüzündeki her nesnenin Allah'ı zikrettiğini ancak seçkin Veliler haricin birçoğumuzun bunları hiç duymadığının?

Farkında mıyız bir gün öleceğimizin?

Farkında mıyız Allah'ın 'Eğer siz hiç günah işlemeyen kullar olsaydınız sizi yok eder yerine günah işleyip tövbe eden kullar yaratırdım' emri ile tövbe eden kulunu ne çok sevdiğinin?

Farkında mıyız güneşin yine doğudan doğduğu, dünyamızı değiştirmeden ölüm uykusundan uyandığımızın ve tevbe kapısının hala açık olduğunun?

Farkında mıyız Feyz Dergisinin hiçbir yerde olmayan güzel birçok güzel vesveseye ilaç, imanına inanmak ve cinsel isteksizlik namus mu gibi bir çok güzel ölçülerle insanlara ne denli büyük hizmet ettiğinin?

Farkında mıyız Irakta savaşından bu yana günlük ölenlerin ortalamasının 500 kişi olduğunun?

Farkında mıyız psikolojik olarak Amerikanın bize ne kadar yakın olduğunun ama Kerkük'ün ise bize ne kadar uzak olduğunun?

Farkında mıyız aramızda Rasulullah'ın emanet ettiği torunları olan Ehli Beytin dolaştığını?


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...