Yayım İlkeleri

Yayım İlkeleri

Tarih: 2007-06-22

Feyz Dergisi; Değerli ilim, fikir ve gönül adamı Şenel İlhan'ın orijinal görüş ve düşünceleri ışığında insanlarımızı aydınlatan bir yayın hayatı yürütmektedir. Kuruluş yılı olan 1991 denbu güne kadar Feyz Dergisi, yayıncılık ve dergicilikalanında hep önemli ilklere imza atmıştır. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bir içerikle fikir, kültür ve aktüalite alanlarındayayın hayatınısürdüren Feyz,artan abone sayısı ve yeni açılan şubeleri ileetki sahasını genişleterekyoluna devam etmektedir.

FeyzDergisi, her geçen gün özverili çalışanları ilebirlikte hizmetlerine yenilerini katmakta bir taraftan derginin yayın akışını sürdürürken diğer taraftanda yayın çizgisine ve misyonuna uygun bir içerikle kitap ve cdçalışmalarını devam ettirmektedir. Kuruluşundan itibaren milli ve manevi sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ilkelerinden taviz vermeyen bir yayın politikası izlemektedir. Yayınlarında son derece seçici davranarak toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan Feyz, yaptığıbu çalışmalarıyla dergicilikve yayıncılık alanında önemli izler bırakmaktadır.

Çıkartılan her yeni sayı, bireyin kendisini tanımasına imkan sağlayan, okudukça insanların iç dünyasına ışık tutan, kişinin kendisini keşfetmesini sağlayan ve ruhenrahatlatan bir doyuruculukta olup, bilgilendirici ve eğitici yazılarıyla da insanımızın ufkunu açarakaydınlığa kavuşmasına vesile olmaktadır.

Günlük koşuşturmalar içinde yoğun bir propogandanın tesiri altında kalan günümüz insanının gerçek gündemini belirlemekte, daralan gönüllere ışık olmaktadır. Eğitimin önemini bilen Feyz Dergisi, eğitim sayfalarında beşeri ve dini eğitimle ilgili bilgiler sunmakta, güncel ve toplumsal olayları yakından takip ederekmanevi değerlerimiz ışığında insanımıza çıkış yolları göstermektedir.

Kültür ve sanat belgeselleriyle bizi köklerimizle buluşturmaktadır. Dünyadakigelişmeleriaktüel bir güncellikte takip eden Feyz Ekibi, olayları derin bir süzgeçten geçirerek yorumlayıp okuyucularına sunmaktadır. Ekonomik sorunların temeline inerek bu alanda insanımızın aldatılmasını engelleyecek anlamlı yazılarıokuyucularına sunmaktadır. Yineokurlarınınailevi sorunlarıylailgili yazılara da yer vermekte, iyi bir ailenin nasıl olmasıve mutlu bir aile tablosunun nasıl oluşturulması gerektiğine dair okuyucularını bilinçlendirmektedir.

Feyz Dergisinin üzerindeönemle durduğu konulardanbiri dePeygamber Efendimiz'in (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bizlere emaneti olan Ehl-i Beyti, yani akrabaları ve çocuklarıyla ilgili tarihi ve güncel bilgileri,büyük bir sorumluluk bilinci içindesunmaya devam etmesidir.

Kendinizi keşfetmeniz ve kadim kültürünüzle buluşmanız için1991 yılından bu güne kadar okurlarının karşısında olanFeyz Dergisi ilekendinizi tanımaya, iç dünyanıza ait çatışmalarınızla barışmaya,toplumsal olayları takip etmeye,iyi bir ailenin kriterlerine, tarihi olaylara vemaneviyat sultanlarının hayatlarına kadar daha bir çok yazı dizisindenistifade etmeniz içinsizleri, Feyz okumaya davet ediyoruz....

İştebu sebeplerdendir kiFeyzle buluşmak demek, kendinizle tanışmak ve barışmak demektir.Nice yeni sayılarımıza birlikte kavuşmak veuzun yıllar Feyzlebilinçlenmek dileğiyle...

Feyz'iniz hiç eksik olmasın...


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...