Zekat ve Sadaka Hakkında

Tarih: 2007-05-10

SORU:Altının zekatını kağıt para ile verebilir miyiz?

CEVAP:Altının zekatını kağıt para ile ödemenin caiz olduğunu Mecmuai Cedide adlı kitabın 40. sayfasında ifade edilmektedir.
SORU:Ziynet eşyası olan zümrüt gibi taşların kıymeti zekat nisabından fazla olduğu halde neden bunlara zekat düşmüyor da kadının ziynet olarak kullandığı altına zekat düşüyor. Bundaki sebebi açıklar mısınız?

CEVAP: İnci, zümrüt, yakut ve emsali şeyler süs eşyasıdır. Altın, takınmakta kullanılmış olsa da, paradır. Satmak kasdı ile alınmayan ve süs eşyası olarak takınılan mücevheratın miktarı ne olursa olsun, zekat vermek gerekmez. Ancak satıcılığını yapan kimsenin elinde bulunan mücevherat, ticaret malı olduğu için zekata tabi olur.

SORU:Bu memlekette her evde bir motosiklet var. Bu motor, onun hem merkebi hem de atı yerinde. Her ihtiyacını bununla görmektedir. Bunun yanında bir de traktörü var. Onunla da çiftini sürüyor. Haydi bu da ihtiyaçtır, diyelim. Bu arada bir de taksisi olan var. Bu taksi keyf için olmaktadır. Bu durumda taksiye zekat düşer mi?

CEVAP:Bunların hiçbirine zekat düşmez, Motosiklet, eskinin hayvanı; traktörü eski devrin çift öküzü mesabesindedir. Her ne kadar ihtiyaç fazlası olarak görünüyorsa da, satış kasdı olmadıkça taksiye zekat düşmez. Sadece kurban kesmek düşer.

SORU:Geçmiş zekatımı şu anda vermeye kudretim yok. Acaba sorumlu olur muyum?

CEVAP: Siz zekatınızdan sorumlu bulunmaktasınız. İyi hesap ediniz ve ilk fırsatta ödeme yoluna gidiniz. Zira dini vazifelerin mazeretsiz olarak geciktirilmesi sorumlu olmayı gerektirir.

SORU:Borç verilen para, üzerinden bir sene geçtikten sonra borç verilen yere zekat olarak sayılır mı?
CEVAP:a)"Borç verilen para, yılını doldurduktan sonra, o kimseye (borçluya) zekat olarak verilebilir mi? demek istiyorsanız, bunun cevabı; doğrudan doğruya zekat sayılması caiz değildir. Önce o size parayı verecek ve siz ona zekat olarak iade edeceksiniz. Veyahut, siz ona zekat niyeti ile alacağınız kadar para verip daha sonra ondan alacağınızı isteyeceksiniz.
b) "Verilen bir paranın üzerinden bir yıl geçince zekatı borçluya mı düşer?" diye sormak istediniz ise, bunun cevabı şöyledir: Ödünç verilen paranın zekatını, borçlu değil, para sahibi verecektir.

SORU:Sadakai fıtri fakire verirken, "Bu benim fitremdir" demek gerekli midir?

CEVAP:Parayı ayırırken veya fakire vereceği sırada, kalbiyle niyyet etmesi kafidir. Ayrıca, "Bu benim fitremdir" demeye gerek yoktur.

SORU: Çok kere kadınların elinde mevcut para olmamaktadır. Bu durumda kocası verirse borç ödenir mi?

CEVAP: Kadının haberi olmadan, onun borcunu koca ödeyemez. Kadın bu altınların birini satıp zekat borcunu ödemek durumundadır. Şayet bu şekilde hareketine kocasının gönlü rıza göstermiyorsa karısına kafi miktarda para verir, o da bu parayı ya kendisi veya kocası vasıtası ile Müslüman fakirlere verir.

SORU: Zekatın farzı kaçtır?

CEVAP:Zekatın farzı tektir. Zekata tabi bulunan bir malın yılı dolduğu zaman, "niyyet" edip fakirlere vermektir.

SORU:Zekat nisabını bulan bir malın, yılı dolmadan zekatı verilebilir mi?

CEVAP:Zekat, kurdeti müyessire ile farz olduğundan, yılı dolmadan önce verilebilir.

SORU: Manifaturacının elinde senelenmiş basma ve kazak yok. Bunun cirosundan mı zekat verecek?

CEVAP:Yıl sonunda elinde ne kadar mal varsa hesap eder, elinde mevcut parasını ve alacaklarını da buna ilave eder. Borcunu ve evinin bir aylık masrafının düşükten sonra geri kalanın tamamı üzerinden kırkta birini zekat olarak verir.


Son Eklenen Yazılar

Yiğitlik Başka Serserilik Başkadır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Yiğitlik İslami açıdan önemli bir değer, güzel bir erdemdir. Nitekim Efendimiz (s.a.v.) nezaketi, inceliği, şefkat ve merhameti yanında cesur ve yiğit bir insandı. ...

Din ve Mutluluk İlişkisi / Dr. Fatma Balcı Arvas

Haz ve mutlu olmak aynı şeyler midir? İnsan sadece haz nesneleriyle niçin mutlu olamıyor? Mutluluk denilince genel olarak bireyin olumlu bir ruh hali içerisinde...

21. Yüzyılda Çin Zulmü / Nureddin İzbasar

Doğu Türkistan’da Zulüm Bitmiyor… Doğu Türkistan’daki sorunun temeli esasında 1759 senesi Çin’i yöneten Mançuların bölgeyi işgal etmesiyle başlıyor. Ancak bu iş...