Özel Yetenek ve Kabiliyetleri

Özel Yetenek ve Kabiliyetleri

Tarih: 2007-04-25

Seyyidimiz, her husustaki yeteneklerinden hayrete düştüğümüzü, şoka girdiğimizi gördüğü zamanlarda, gülerek şöyle derdi; "Ne var çocuklar?! İşte ben böyle bir adamım! On parmağımda onbir marifet!.. Ama ben bütün bu kabiliyetlerimle dünyayı istesem çok rahat elde edebilir, günahlara dalabilirdim. Nitekim benim gibi kabiliyetli insanlar bir dönem dünyaya dalmaktan kendilerini alamıyorlar. Halbuki ben bütün yeteneklerime rağmen küçük yaştan itibaren kendimi Allah'a (c.c) verdim. Sizler için benim halim çok büyük bir ibret olmalı değil mi?! Bakın bütün bu kabiliyetlerimle beraber Allah'a (c.c) döndüm. Sizlerde doğru düzgün böyle bir özellik yokken, Allah(c.c) için hangi özelliğinizden fedarkarlık edip de O'na yönelemiyorsunuz?!.."

Bizlerin her zaman hayret içerisinde kaldığı ve kendisinin de böyle, Allah (c.c) için çok güzel ifade ettiği kabiliyetleri saymakla bitmez... Gerçekten kendisinde Seyyidimizdeki kabiliyetler varolan birisinin sofiliğe yönelmesi bu zamanda zordan da zor bir iştir. Bütün insanlarda ne kadar yetenek varsa sanki hepsi toplanmış Şenel İlhan'a verilmiş dense yeridir...

Feyz dergisindeki en güzel yazılarını yılların çilesiyle oluşmuş fikri yoğunluğu ile, bir çırpıda yazıya döküverirdi ki; bu yazılarının doluluğunu, güzelliğini zaten okurlarımız da çok takdir etmektedirler. Yazılarında özellikle, insanların en çok ihtiyacı olan konuları ilk planda yazılması gereklialanlar olarak görmekteve insanların en çok faydalanacağı şekilde, kolay anlaşılır bir dille yazmaya çok özen göstermektedir. Bu hususta, kültürlü bilinmek adına kasıtlı olarak, zor anlaşılır kelimeler seçen insanlara da çok kızmaktadır.Yazdığı yazının okuyucular üzerinde ne tür tesirler bırakması gerektiğini ya da nasıl etkileyeceğini gayet titizlikle inceler ve insanlarda herhangi bir şekilde kafa karışıklığı, yanlış bilgilenme ya da yanlış çağrışımlar yapan, gönül ve zihin bulanıklığına yolaçan yazıları da şiddetle eleştirir... Çünkü O, yazdığı yazılarıyla yanlışların yerine doğruları koyar, eksikleri tamamlar ya da bir konuda yeni fikirlerle, insanın zihinsel yapısının nirengi noktalarında orijinal bilgi ve ölçülerle, insanı yeniden inşa etmek üzere çalışır. Bütün bu başarılarında, insanı iyi tanıması ve tanımlaması; insan tabiatını iyi bilmesi en önemli etkendir. İnsanı derinlemesine tanır, hem de en sırlı alanlarına kadar psikolojisini okur veinsanın fizyolojik, biyolojik ve psikolojik özelliklerini de hakkıyla bilmesi onu farklı yapan özelikleridir.

Konuşma kabiliyeti vehitabeti ayrıcalıklıdır. Beden diliyle konuşur, konuştuğundamimikleri ve ses tonunu gayet güzel kullanır.Vurgularını yerinde ve zamanında yapar; önemli konulardaki tekrar ve ısrarı, anlayıp anlamadığımızı test etmesi ve bu meyanda bön bön bakanlara kızmasıyla da sohbet boyunca hepimizi dinç ve diri tutar... Zaman zaman ayağa kalkarak, dikkatimizi pekiştirir ve gayesiz hiçbir sohbet yer vermez. Sadece bir konuda konuşmaktan ziyade ya sorulara cevap verme ya da o anda mecliste bulunanların belirli ihtiyaçlarına yönelik konuşmayı yeğler. Hatta değişik boyutlarda problemleri olan ama bunları söylemekten çekinen insanların kapalılıklarını, genele yönelik değişik soru ve sohbet teknikleriyle açar; konuyu anlayınca, başkalarına hissettirmeden de kapatır... Ama bu arada, o meclisteki diğer insanlara, problemin sahibini açığa vurmadan herkese sohbet eder gibi sohbet ederek, aslında ihtiyaç sahibinin problemini halleden bir sohbet tarzı vardır.

Evet, Seyyidimiz yaptığı her işte alabildiğine yetenekli... Dolayısıyla her bakımdan özel bir insan olduğunu ifade ederek, O'nunla hiç bir meselede yarışa girmeyi hayal bile edemediğimizi de itiraf edip,Allah'ın (c.c) izniyle konuyu noktalıyalım...


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...