Cinsi Sapıklıkların Tedavisi İçin

Cinsi Sapıklıkların Tedavisi İçin

Tarih: 2007-04-25

Toplumumuzda genel anlamda cinsi sapık olarak adlandırılan insanların tedavi olması için, onların varlık gösterebilmeleri veya onlara varlık duygusunun kazandırılması gerekir. Bu kişi bu duygu kazandırılamayacak kadar varlık duygusundan yoksunsa, bu durumda tedaviye cevap veremez.Yani bunun tedavisi yoktur.

Birisi size hakaret ettiği zaman buna sinirlenmek, öfkelenmek; kibirden, riyadan, ucuptan olabileceği gibi, olması gereken varlık duygusundan da olabilir ki,bu şekilde öfkelenmek hastalık değil, meziyettir....

İnsanın kendinde, Allah'ın (c.c) verdiği güzellikleri Allah'tan (c.c) bilmesi varlık duygusunu inkar etmek demek olmaz. Bunu inkar zillettir. Buna rağmen emmare nefiste iyilik bulunmaz; bundan dolayı nefiste iyilik görmemek normaldir. (1990 Tokat)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...