Haya Kişinin Kendisine Saygısının Bir İşaretidir

Haya Kişinin Kendisine Saygısının Bir İşaretidir

Tarih: 2007-04-25

Haya, kişinin kendisine saygısının bir işareti olup, kişilik olarak" ben varım!" demektir."Ben varım! bu kadar adileşemem!" diye, kişinin adice günahları kendine yakıştıramamasıdır.

Yine haya, kişinin kendisini olması gerektiği kadar var görmesidir. Yani, "Ben insanım! Ben müslümanım! Benim bir şahsiyetim var!" deyip, bazı günahları kendisine yakıştıramama tepkisidir; iffet duygusudur. Bu utanma duygusu bazı özelliklerin, varlığının korunması için verilmiş bir duygudur.

Kafir insan, artık her türlü adiliği kendine yakıştıracak kadar küçüktür. Onda varlık duygusu yoktur...O tamamen yoktur; o yüzden çok hayasızdır. Ama müslümanlarda iffet ve haya her haliyle açık bir şekilde görülür.

İnsan var olmazsa, Allah (c.c) dostluğuna da soyunamaz. Hakiki varlık Allah'tır (c.c) diyorsun ve o hakiki varlıkta ebedi var olmak için, O'nda varlığını eritiyorsun... (1990-Tokat)

Veli olmadığı halde haya sahibi kişilere güvenilir; yoksa bu anlamda sadece velilere güvenilir.

Kişinin belli boyutlarda kendini var gösterme çabası riya değildir; kibir de değil... Mesela ressam birisinin yapabildiği kadar resmini göstermesi riya değil; kendini Leonardo Vinci gibi göstermesi riyadır... (1990-Tokat)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...