Haya Aslında Kibirdir

Haya Aslında Kibirdir

Tarih: 2007-04-25

Haya aslında kibirdir; ama bildiğimiz diğer kibirler gibi Hakk'a ve Allah'a (c.c) karşı değil de, Allah'ın (c.c) yasak ettiği fiilleri kendine yakıştıramama kibridir.

Bu ise aslında küfre karşı kibirlenmek gibidir ki, iyi bir kibirdir. (Tokat, 1990)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...