Müslüman Dogmatik Olabilir mi?

Müslüman Dogmatik Olabilir mi?

Tarih: 2007-04-25

Dogma, tartışılmayan şey demektir,bir bakıma fanatiklik... Müslümanlar yerine göre dogmatik olmalılar.Zira insanlar, dogmatiklikten kurtulamazlar,bu onların fıtratında vardır.

Ve insanın yaşaması için, değişmeyen kurallara ihtiyacı vardır.Her fikre açık fikir, fikir değildir. Dogmayı kabul etmemek de imkansız ve fıtrata terstir...


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...