Bilim, Din ve Dogmatiklik

Bilim, Din ve Dogmatiklik

Tarih: 2007-04-25

Bilim finalist değildir, bir şeyin neden olduğunu yani "niçinlerini" araştırmaz. "Nasıl?" olduğunu araştırır. Çünkü bilim objektif ve katı determinist kurallara bağlıdır. Gayecilik ise indeterminist bir yaklaşımı gerektirir.

Determinizmi; kuantum ve sicim teorisi çatlatmıştır. Kainatta herşeyin determinist değil,aynı zamanda indeterminist olduğu ispatlanmıştır. Bu durumda, bilime "gayecilik" eklenirse gerçek bilim ortaya çıkar.Yoksa o bilime güvenmek ahmaklıktır. Çünkü bilim dogmalara bağlıdır.

Müslümanlarda dogma olmalıdır. Allah'ın (c.c) varlığı dogma olarak kabul edilirse, inanmayanların da Allah'a (c.c) "yok" demeleri dogmadır. Halbuki, Allah'ın (c.c) varlığı ispatlanabilir. Ama yokluğu ispatlanamaz.

Dolayısıyla müslümanlara dogmatik diyenler, aslında kendileri dogmatiktirler.(1991 Tokat)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...