Ahirzaman Putu ; 'Bilim'

Ahirzaman Putu ; 'Bilim'

Tarih: 2007-04-25

Ahir zamanda bilim putlaştırılmıştır.Bilime gereğinden fazla güven oluşturulmuş, insanların akla ve pozitif bilime, tapınma derecesindeki bağlılıkları ortaya çıkmıştır...Halbuki "pozitif bilim"dedikleri nedir?...

Bilim güzeldir;insan bilime gerekli değeri vermelidir.Bilimsiz kesinlikle olmaz...Ama "Herşeyi çözmeyi pozitif bilime yüklemek, akıl karı olur mu?" düşünmek lazımdır.Bilimin temel ilkeleri her an değişebilecek durumda olunca, onunla kurulan teorilerin durumları da kritiktir.

O yıkılınca hepsi yıkılır.Nitekim günümüze kadar bilimin bu tür hezimetleri çok olmuştur,ama hizmetleri de...Hizmetinden faydalanmalı, ama subjektif meselelerin varlığı kabul edilerek,bilimi bu noktalarda fazlaca sündürmekten kaçınmalıdır.


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...