Buhran Nimetini Anlamak

Buhran Nimetini  Anlamak

Tarih: 2007-04-25

Yaratıklar içinde , bunalım hali ancak insanlar için geçerlidir. Çünkü bunalım, insan denen mahlukun mükemmel olmasının,onda akıl denen şerefli bir nurun bulunmasının delilidir.

İnsan, kompleks bir mahluktur.Determine hal ile indetermine hal arasında bocalar durur. Bu hal, Kur'andaki; "Biz insanı büyük bir meşakkat, bunalım içinde yarattık." ayetine uygun düşer. İnsan kompleks bir yaratık olup,devamlı determine (düzenli) bir şekilde yaşamak ister.

Bunun için de indetermine (düzensizlik, kaos) halinden devamlı kaçmaya çalışır. Çünkü düzensizlik onun için, maddi veya manevi bunalım halidir.İnsan için indetermine hal,barajdaki bir su gibi potansiyel enerji halidir.Bu enerji, ilim sahibi olmanın ve her türlü bilgi ve beceri sahibi olmanın hatta teknik buluşların potansiyel enerjisidir.Dolayısıyla bunalımsız insan olamaz; varsa o sadece görünüşte insandır, ama aslında ya akılsız ya da hayvandır.

Demek oluyor ki,bunalım halleri, eşref-i mahlukat olmanın nişanlarıdır... Ama bu arada şunu ifade edeyim, bunalım hiç bir zaman patolojik bir vak'a halini almamalıdır; günlük hayat, hizmet, cihat hiç aksamamalıdır...(Tokat 1990)


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...