Vesvese Üzerine

Vesvese Üzerine

Tarih: 2007-04-25

İnsan, fıtratı icabı, inandığı şeylere mantıklı delil bulmak ister. Delil bulamazsa rahatsız olur.Bu rahatsızlığı da şüphe, küfür sanır ve vesveseye girer. Bu rahatsızlığına cevap bulursa, vesvese gider; bulamazsa dini olarak, bu rahatsızlık halinde kalmak zorundadır.

Bu rahatsızlığı küfür sanmamalı. "Vesvese imandandır" hadisi şerifine istinaden yoluna devam etmelidir. Dinen; imanda taklit caiz olup, bu durumda en güzeli, bu yolda çile çekmiş iman kahramanlarını taklit etmelidir.(1990 Tokat)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...