Ailesine Muamelesi

Ailesine Muamelesi

Tarih: 2007-04-25

Seyyidimizin ailesine, çocuklarına muamelesi başlı başına örnek alınacak güzelliklerle doludur. Şakacı ve insanları mutlu etmeyi seven ve bunu çok iyi becerebilen yapısıyla, daima evdeki çocukların ve hanımının seviyesine inmeyi başarır.Huzursuz aile ortamlarının bir numaralı ilacıdır Seyyidimiz... Onun hemen her tavsiyesi; "Kadınlarınızın doğum günlerini, evlilik yıl dönümlerini hatırlayın, onlara değer verdiğinizi, sevdiğinizi belli edin, onlara zaman ayırın, kadının en ağırına giden şey evde eşya muamelesi görmektir. Sakın ha! bütün huzursuzluklar bundan çıkar. Evdeyken bakın ben nasıl çocuklaşıyorsam, siz de öyle yapın" diye nasihatlar yapardı ki böylece, tanıdığı pek çok ailenin kopmakta olan evlilik bağlarını pekiştirmiştir. Ve sayısını tam olarak bilemeyeceğimiz kadar çok çiftin mutluluğunda ve evlenmesinde direkt etkisi olmuştur...

Bütün yakınları, ondan onay almadıkça çocuklarını kesinlikle evlendirmezler. Çünkü çevresindeki herkes bilir ki, Seyidimiz; ailesi dahil olmak üzere herkesi, kalplerin İslam'a ısınması ve İslam'ın doğru anlaşılıp nezih bir şekilde yaşanması hususunda "tedricilik" mantığıyla yönlendirmiş; yanlış zamanda ve kaldıramayacağı yüklerle insanları yüklemeye çalışmamıştır. Bu nedenle herkesin O'na güveni tamdır. Gerek evlilik öncesi güven ortamında, gerekse evlilik sonrası aile hayatlarında bu böyleydir. Ve yakın çevresinde O'nu tanıyan evli çiftlerin de başlı başına mutluluk ve birbirlerini kontrol kaynağı ya da onları birbirine bağlayan ortak ilgi odağıydı diyebiliriz. Çünkü eşler, O'na çok güvenir ve herhangi bir şekilde bir problemleri olursa, Seyyidimiz tarafından adaletle çözümleneceğine inanırlardı.

Bu anlamda Şenel İlhan, daima eşlerin birbirini doğru anlamalarına ve algılamalarına yardım eder; herkesi, bir diğeri gözünde kıymetli ve saygın kılmayı hiç ihmal etmezdi. Yani kısacası İslam ahlakının, ailede gayet güzel bir şekilde tesis edilmesini sağlardı. Ve bu şekilde herkesin, aile ortamında huzur ve mutluluk kaynağıydı. Nitekim, çevresindeki ailelerde İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşanması için, Sünnet'in mantığında olduğu gibi; çevresindekileri tedricen eğitmiş ve yetiştirmiştir. Bu meyanda Seyyidimiz, evde hanımından beklentisini, sofiliğinin ilk yıllarında şöyle anlatmıştır: "Eşime dedim ki, Senden yemek istersem pişirme!.. Elbisemi ütüle desem, ütüleme!.. Söküğümü dikme!..Şahsımla ilgili hiçbir hizmetimi yapmasan dahi, niye yapmadın demiyeceğime söz veriyorum. Yalnız İslami yaşantım ve hizmetim hususunda kesinlikle bana karışma ve herhangi bir şekilde bana engel olma!...Ne yüzünü buruştur ne de suratını as!.. Aksi halde külahları değişiriz..." diyerek, şahsından fedakarlık edip, davasından asla taviz vermemiştir. Ve, Allah (c.c) ile arasına, hiçbirşeyin girmesine müsade etmemiştir.

Evliliğinde direkt etkili olduğu talebelerini de çocukları gibi koruyup kollardı. Bu yüzden, çok sayıda çocuğu olan bir baba gibidir. Hatta talebelerine kendi çocuklarından daha fazla zaman ayırdığını, yine öz çocuklarının; "Baba bizlere, başkalarına ayırdığın kadar zaman ayırmıyorsun!.." şeklindeki serzenişlerinde görmek mümkündür.. Bu duygusal serzenişe mukabil; Seyidimiz, değil çocuklarının, "merhaba" dediği insanların çocuklarının hukuklarına dahi azami dikkat gösteren hassas yapısıyla, kendi çocuklarını ihmal etmesi zaten mümkün değildir.

Onun Ümmet- i Muhammed'e taksim edilmiş dolu dolu hayatından, çocuklarına düşen zaman dilimi, herkesin çocuklarına ayırdığı zamandan, her halukarda daha fazla olmasına rağmen; babalarını çok seven bu çocukların, onunla daha fazla beraber olmak istemeleri gibi masum bir isteği yansıtıyordu bu ifadeler... Kaldı ki, Seyidimizin, herhangi bir çocukla ilgilenmesi demek, eğitim, yetişme, ahlak ve duygu boyutunda her bakımdan o çocuğun gözden geçirilmesi demekti ki; bu ilgi, kısa süreler içinde dahi çok isabetli ve doyurucuydu...


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...