Rüya Tabiri Hakkındaki Düşüncesi ve Yorum Kabiliyeti

Rüya Tabiri Hakkındaki Düşüncesi ve Yorum Kabiliyeti

Tarih: 2007-04-20

Rüya tabiri başlı başına bir ilimdir hiç şüphesiz. Allah-u Teala'dan bazı insanlara bahşedilen bir lütüfdur bu. Tarihte rüya tabirinde uzmanlaşmış alimlerin sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Ve günümüzde de rüya tabirinden anlayan alim sayısı, kesinlikle öyle çok değildir. Nitekim insanımız bir rüya görse, tabir edecek etrafında kimse bulamamaktadır. O sebeple rüyaları tabir işi, sanki rüya tabiri kitaplarına kalmıştır günümüzde.

Halbuki Seyyidim bu hususta, sadece rüya tabirleri kitaplarından istifade ederek ve oradaki yorumları aynıyla alarak rüya tabiri yapılmasının kesinlikle doğru olmadığını söyler ve herkesi de bu işe soyunmaktan men ederdi. "Zira rüya sembolleri, her kişiye, her millete, her yöreye ve her mevsime göre değişiklik arzeder. Rüya tabir eden kişi, hem bu konuları hem rüyasını tabir edeceği şahsın psikolojisini, sosyal yapısını, kültürünü, ilmini, akıl derecesini iyi tanımalı, hem de maneviyat sahibi olmalıdır. Yoksa isabetli yorum yapamaz." buyururlar. Seyyidimin bu husustaki kabiliyeti de hayret ve hayranlık uyandıracak seviyededir, her özelliği gibi. O'nun yaptığı rüya tabirlerinin aynıyla çıktığına defalarca şahit olmuşuzdur. En kapalı rüya sembollerini uzman bir tercümanın, sanki bir metni bir dilden başka bir dile çevirmesi gibi rahatlıkla yorumladığını hayretle her zaman müşahade etmişizdir. Bir keresinde rüyalarla ilgili şu açıklamayı yapmışlardı; "Şüphesiz rüyaların rahmani olanları Nübüvvetin kıkaltı cüzünden bir cüzdür," hadis-i şeriflerde belirtildiği gibi...

Ama öyle rahmani rüya bolluğu da yoktur. Bir insanın hayatında gördüğü rahmani rüyalar, bir kaç taneyi, bir elin parmakları sayısını aşmaz. Peki, "İnsanlar hemen her gün rüya görürler" denirse, doğrudur ve görülen rüyaların yüzde doksan sekizi psikolojiktir. Dolayısıyla insanların gördüğü her yüz rüyadan doksan sekizi psikolojiktir. Yüzde biri şeytani, yüzde biri de ancak rahmani rüyalardır. Bana birisi rüyasını tabir etmem için geldiğinde o rüyanın ilk önce psikolojik mi, şeytani mi, yoksa rahmani mi olduğunu anlamaya çalışırım, tabir etmeden önce... Sonra gerekeni yaparım derler.

Rahmani rüya Allah (c.c) tarafından, kula her hangi bir şekilde faydası olsun diye gösterilir. Eğer rüyayı tabir edebilecek bir alim o civarda yok ise, görülen rahmani rüyaların bir önemi de olmayacaktır. Haydi şöyle Allah (c.c) için çevrenize insafla bakın. Her gün herkes yüzlerce rüya görüyor, peki tabir edebilecek kimse var mı?.. Yok!.. O zaman bu kadar rahmani rüyayı Allah (c.c), tabir edecek alim olmadan niye göstersin; Allah (c.c) abesle iştigal etmez, boş şey yaratmaz. O sebeple, görülen rüyaların geneli psikolojiktir. Zaten psikolojik rüya hemen kendini gösterir. Aynı şekilde rahmani rüya da, şeytani rüya da ehline malumdur.

Ama biz demiyoruz ki rahmani rüya yoktur. Elbette vardır. Ve ahir zamanda rahmani rüyalar mübeşşirattır, müjdedir. Belki de bir insanın, ömrü boyunca gördüğü rahmani rüya beş on taneyi geçmez, ama o insan her gece rüya görür. Bunu hiç unutmamalıdır. Yine de insanların rüyaları psikolojik rüyalar bile olsa, mümkün mertebe bir rüya tabiri ehli; psikolojik mi rahmani mi olduğunu ayırtedebilmeli ve ona göre davranmalıdır.

Bu gerçeklere rağmen, salih mü'minlerin, Allah'ın (c.c) lütfu olarak çok fazla rahmani rüyalar görmeleri de mümkündür; Çünkü zaman ahir zamandır.


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...