İnsanı Harekete Geçiren Kuvvetler

İnsanı Harekete Geçiren Kuvvetler

Tarih: 2007-04-20

"Duygu, İlim, Akıl, Aksiyon"

İnsanları harekete geçiren kuvvet, duygudur. Bilgi ve akıl insanı aktiviteye geçirmez ancak duygu geçirir. O yüzden duygu yönü zayıf olanların bu yönlerini kuvvetlendirmeye çalışmaları gerekir. Yalnızca duygusallıktan doğan aksiyon da sakıncalıdır.

Mesela bazı cemaatlar vardır, bunların hareket sebebi sadece duygu ve neticesi aksiyondur, Şovenistler gibi...İnsanlar duygularının neticesi kendilerinde oluşan aksiyonu, ilim ve akıl süzgecinden geçirmelidir. Duygu ile aksiyonun arasına, ilim ve akıl bombalarını atmalıdır. Bu şekilde ancak ortaya mükemmel bir icraat çıkabilir.

Bazı cemaatların ise duygu yönleri zayıftır; bunlarda itici güç, akıl ve bilgidir. Neticesi ise, coşku ve cezbesi olmayan kuru bir icraat ve hizmetin ortaya çıkmasıdır. Tarikat ehlinin cahil olanında ise duygu kuvvetli, fakat ilim ve akıl olmadığı için, ortaya çıkan icraat genelde faydalı olmaktan ziyade zararlı neticeler vermektedir. ( Tokat 1996)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...