Havas Meşreb

Havas Meşreb

Tarih: 2007-04-20

Şenel İLHAN

Biliyorsunuz aklı olmayanın dini de yoktur. Yani, İslam dini delileri ve aklı ermeyeni hiç bir şekilde mes'ul tutup muhatap almaz...

Ama doğruyu eğriden ayırd edebilecek kadar aklı olan ve düşünebilen herkesi de, aklı ve kabiliyeti ölçüsünde mesul tutar, sorumlu kılar...

Aklı sakim diyebileceğimiz, deli de değil, akıllı ise hiç değil denilebilecek insanlar ise dinimizden en alt uç noktada da olsa akıllı sayılıp mesul tutulurlar. Ve bu tür insanlar tüm toplumların kesinlikle ezici çoğunluğunu teşkil eden ve islami manada daha ziyade "avam" diye nitelendirilen orta zekalı yığınlardır.

Aklı selim, veya aklını nefsinin ve bazı nefsi kuvvelerinin saldırılarından koruyabilen insanlar ise, hep azınlıkta olan ve yine İslami manada "Havas" diye anılan hakiki mümin veya hakiki mümin olma yolunun adayları olan özel insanlardır...

O halde, açıkça ve rahatça şöyle diyebiliriz: tasavvufi manada; yani, ruhun derinleşme ihtiyacını tatmin etmek için yaşayan veya yol arayanlar, özel insanlardır ve bu şahsiyetler, yaratıldıkları gibi yaşamaya adeta mecbur ve mahkumdurlar. Tabii bu mecburiyet ve mahkumiyet iradesizlikten değil, tam tersi, mayalarındaki ,özlerindeki aşktan ve hakikatı arzulama iştiyakından başka bir şey değildir...

Daha açığı, tasavvufi bir hayata talip olmak özel kafalara, özel kalplere aittir. Halkların çoğunluğunu teşkil eden ve avamlar diye bilinen kalabalıkların, kuralcı, katı ve statükocu yapıları ve dun olan akılları, tasavvufi manada bir yaşam biçimine niyet etmelerine bile manidir ...

Hatta bırakın, maniliği engeli, en katı tasavvuf düşmanlığı veya fanatizm boyutlarına varan evliya düşmanlıkları bile, bu sığ kafaların ve katı kalplerin adeta misyonları ve görevleri olmuştur... Gerçi her avam evliya düşmanı değildir... Ama, tüm Müslümanların her boyutta mahvedildiği bu zamanda, zaten doğuştan sınırlı ve çok az yeteneklere sahip bu yığınların, kiminin evliya düşmanı, kiminin tasavvuf karşıtı cemaat mensubu, kimininse, sadece kıl beşi kurtar başıcı "lök" tipler olması, tabii ki doğal ve normaldir...

Ancak günümüzde zaruri olarak en önemli mesele, iman kurtarma ve tarikat içinde şeriat öğretme söz konusu olduğundan, herkes derviş olabildiği gibi, her avam tasavvuf erbabı bir sofi bir tarikat müridi olabiliyor...

Ama yukarda da anlatmaya çalıştığım gibi İslamı, tasavvufi manada yaşamak; özel kafaların, özel kalplerin ve özel adamların işidir... Avama ise cemaat de çok, sahte şeyh de sürüyledir...

Allah'a emanet olun.


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...