K. Kerim Tilaveti

K. Kerim Tilaveti

Tarih: 2007-04-16

Programın açılış ve kapanışı Allah'ın (Celle Celalühu) kelamı olan K. Kerim'in okunması ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış Sami TOMBUL Hocaefendinin, güzel sesinden dinlenen K. Kerim ile gece başlamıştır. Sayın hocamızın okumuş olduğu Kuranı Kerim tilavet gönül iklimimize tesir ederek yüreklerimizi serinletmiştir.

Kapanıştaise Ahmet GÜLER Hocaefendiningüzel sesi ile gönüllerde yankılanankıraatı ile gecenin finali yapılmıştır. Kendilerine; "ağızlarınızasağlık hocam" diyor, nice organizasyonlardao güzel kıraatınız ve yanık sesinizleKuranı Kerimin manevi iklimindegönüllerimize rahmet esintisini ulaştırmanızı bekliyoruz.

Saygılar sunuyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...