K. Kerim Tilaveti

K. Kerim Tilaveti

Tarih: 2007-04-16

Programın açılış ve kapanışı Allah'ın (Celle Celalühu) kelamı olan K. Kerim'in okunması ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış Sami TOMBUL Hocaefendinin, güzel sesinden dinlenen K. Kerim ile gece başlamıştır. Sayın hocamızın okumuş olduğu Kuranı Kerim tilavet gönül iklimimize tesir ederek yüreklerimizi serinletmiştir.

Kapanıştaise Ahmet GÜLER Hocaefendiningüzel sesi ile gönüllerde yankılanankıraatı ile gecenin finali yapılmıştır. Kendilerine; "ağızlarınızasağlık hocam" diyor, nice organizasyonlardao güzel kıraatınız ve yanık sesinizleKuranı Kerimin manevi iklimindegönüllerimize rahmet esintisini ulaştırmanızı bekliyoruz.

Saygılar sunuyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Arapça Bilmek Kur’ân’ı Yorumlamak İçin Yeterli mi? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân’daki hüküm bildiren muhkem ayetleri, Rasulullah ile ehlullah aynı şekilde anlayamaz, arada mutlaka derin farklar olacaktır. Ehlullahın anlaması ile de normal...

İslam’da Eğitimin Amacı Allah’ın Razı Olduğu İnsanlar Yetiştirmektir / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Amaç açısından din ve eğitim ilişkisini değerlendirir misiniz? Normal şartlarda eğitim bilimi, eğitimin amaçlarını belirlemez, ahlâk ilmi belirler. Çünkü ortaya...

Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Kavram ve ıstılah olarak zekât nedir? Günümüzde fakirlikle mücadele, ekonomik imkânların yaygınlaştırılması, insanca yaşamak konuları üzerinde çokça duruluyor. Zekâ...