'Feyz' İsminin Konulması

Tarih: 2007-04-13

Derginin teorik alandanpratiğe geçmesi Seyyid Muhammed Raşid Hz.denalınan onaysonrasındakararlaştırılmışve dergiye en uygun ismin konulmasına sıra geldiğinde; Şenel İlhan Beyefendi her zaman olduğu gibi, yakın çevresinin görüşlerini almış vetek tekonlarla istişare etmiştir.

Evet; istişare Şenel İlhan Beyefendi'nin hiç vazgeçmediği, kesinlikle her zaman uyduğu bir sünnetti. Velev ki, istişarenin neticesinde yine en uygun görüş ve en uygun karar, Şenel İlhan Beyefendi'den de çıksa istişareden vazgeçmezdi... Derginin ismi de bu sebepleistişare meclisinde masaya yatırılmıştır.

İsim konusunda herkes bir çok görüş beyan etmiş, olurdu olmazdı şeklinde ifadelerle geniş geniş isimler tartışılmıştır.Sonuçtayine Şenel İlhan Beyefendi'nin imdadımıza yetişmesi konuyu çözmüştür. "Evet, bu derginin ismi Feyz!" diyerek bu ismin tartışılmasınıbizim görüşlerimizeaçmıştır.

Bizlerde debir andabu isme bir yakınlık bir ısınma oldu. Evliyaların, Allah Dostlarının tellalı olacak bu derginin, evliyalar vesilesiyle gelecek olan"feyz'i" ifade etmesi, tam O'nun misyonuna uygun bir isimdi. İnşaallah bu vesileyle bunu okuyan insanlar da evliyaların feyzine, bereketine kavuşurlardı...

Sonra ismin yazılması aşamasına gelindi; bir çok Feyz yazısı üzerinde denemelerle, derginin kapağındaki Feyz yazısında ve logosunda en sonunda karar kılındı. Böylelikle Dergimizin ismide "" olarak yazılıyorve süreli yayınlar dünyası, güzel bir dergiye daha kavuşmuşmuş bulunuyordu ...


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...