Yayım Hayatı

Yayım Hayatı

Tarih: 2007-04-06

FEYZ Dergisi, 1991 yılında Tokat İlinden Türkiye'ye yayılan bir ses olarakyayın hayatınabaşlamıştır.Daha sonra Türkiye ve Yurtdışında açtığıbüro ve temsilcilikleri aracılığı ile yayın ağını genişletmiştir. Sırası ile Tokat'tan sonra Ankara ve İstanbul'un her iki yakasında açılan temsilciliklerine Bursa ve Konya büroları eklenmiştir.Son olarak iseAlmanya, Kayseri, İzmir,Antalya,Kocaeli,Samsun, Trabzon ve Eskişehirtemsilciklerinin de dahil edilmesiyle giderek şemsiyesini genişletmiştir.

15 Temmuz 2010 tarihi itibariyle yayım hayatında20.yılını kutlayan Feyz,belirlediği ilke ve misyonu çerçevesinde bir çok zorluğu aşmaksuretiylebu günlere gelmiştir.Yayın faaliyetlerini siz okuyucularının da desteği ile başarılı bir şekilde sürdüren Dergimiz,geniş bir kesime hitap ederek yurtiçi ve yurtdışı abonelikleriyle tüm dünyaya açılan bir pençere, ehli sünnet itikadının yılmaz temsilcisi ve gürsesi olarak dergicilik alanında önemli birisim olmayı başarmıştır.

Bu süreçte yayım kadrosuna bir çok yazar eklenmiş, geniş bir yelpazade okunarak insanımızın faydalanmasına imkan tanınmıştır. Feyz çalışanları, Feyz'i bir üniversite kabul ederek hem kendi yetişmelerine imkan,hem de duyarlı olan sayısı belirsiz insanın yetişmesine de katkı sağlamışlardır.

Türkiye'nin ve tüm dünyanın bildiği ve tanıdığı ilim, fikir ve gönül adamlarına ulaşılmıştır. Bu kişilerle; zamanın büyükleri, ülkemizin sorunları, dünya üzerinde gelişen olaylar ve İslam dünyasınınsorunlarıvb. konulardaropörtajlar yapılmıştır.Ayrıca; zamanımızda yaşayan veyadaha önceki yıllardayaşamış evliyaların hayatlarına dairilk ağızlardan hatıraları, düşünceleri ve hizmet anlayışları dinlenerek siz okuyucularımız ile paylaşılmıştır.

Bundan sonrada istikrarlı bir şekilde yayın çizgisini koruyarak, yayın ağını genişletmeye devam edecekolan Dergimizin zengin içerikliyeni sayılarının yanısıra önceki sayılarımızla da http://www.feyzdergisi.com adresinden, siz değerli okurlarımızla buluşacağız...

Saygılarımızla.


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...