Sabır ve Sebat İçin İbret ve Hikmet Tabloları / Doç. Dr. Adem Ergül

Sabır ve Sebat İçin İbret ve Hikmet Tabloları / Doç. Dr. Adem Ergül

Tarih: 2020-12-01

Her başarının temelinde ciddi bir irade, sabır, sebat ve istikrar vardır. Bu hakikat, sanatta, ilimde, irfanda, işte, liderlikte hülâsa hayatın hemen her alanında geçerlidir. Çözülen iradeler, kararlılıktan yoksun duruşlar, bugüne kadar hiçbir zaman sahibini zafere taşıyamamış ve bundan sonra da taşıyamayacaktır.

Hedefin zorluğu, zamanın uzaması, beklenmeyen hadiselerin zuhûru, bolluğun rehâveti, yokluğun endişesi, belâ ve musibetlerin inivermesi ve daha buna benzer nice meseleler vardır ki iradelerin çözülmesine, gönlün yorulmasına ve sebâtın kaybolmasına sebep olagelmişlerdir. İşte bu gibi durumlarda iradeyi takviye edecek ve gönüle sebat aşısı yapacak önemli bir iksire ciddi ihtiyaç vardır.

Nasihatlar, teoriler, ilmî araştırma sonuçları, iknalar, seminerler, geziler vb. daha nice yollar vardır ki çözülme karşısında tedbir olarak uygulanagelmektedir. Elbette sayılan bu tedbirler anlamsız değildir. Ancak biz burada Rabb’imizin terbiye, teşvik ve te’yid olarak uyguladığı bir başka vasıtaya dikkat çekeceğiz: Başarılı örnekleri kıssa olarak anlatmak.

Rabb’imiz, tebliğ ve irşad hayatında birçok zorlukla karşılaşan Resûlü’nü hem teselli etmek hem de ona sebat vermek için kıssalar anlattığını şöyle beyan eder:

“Peygamberlerin haberlerinden senin kalbine sebat verecek her şeyi sana kıssa olarak anlatıyoruz.” (Hûd 11/120)

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

İzzet-i Nefs Duygusu Nasıl Kazanılır? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İzzet-i nefs, nefsin şerefliliği, üstünlüğü demektir. Zıddı zillettir. Mü’min izzet sahibidir ve bunun farkında olmalıdır. İzzet-i nefs duygusunun içi iyi doldurulm...

Gençlerde Cinsel Kimlik İnşası / Prof. Dr. Ahmet Akın

Çocuklarda sağlıklı cinsiyet gelişimi için anne babanın cinsiyet rollerinin önemine dair neler söylemek istersiniz? Son yıllarda bu konudaki toplumsal gözlemleriniz...

Zorluklarla Başa Çıkma Sürecinde Sabır / Dr. Süleyman Doğanay

Zorluklarla başa çıkma sürecinde “sabır” olgusu ya da halinin nasıl bir değeri var? Niçin sabır? Sözlük anlamı “engellemek, güçlü ve dirençli olmak, birini bir ...