Hakkı ve Sabrı Tavsiye Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Hakkı ve Sabrı Tavsiye Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Nail Başeski

Tarih: 2020-11-02

Kur’ân-ı Kerîm’deki ayet ve sûrelerin hepsi, yüce Rabbimizin kelâmı olmak hasebiyle çok kıymetli olsalar da içlerinden bazısı Efendimizin (s.a.v.) beyanları ile daha çok öne çıkar. Mesela, bunlardan bir tanesi “Asr” sûresidir. Bu sûre yüce Kur’ân’ın insanlara vermek istediği mesajların icmâlen verildiği ve adeta özetlendiği bir sûredir. Bu nedenle ki, ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir. (Beyhakî, Şu’abü’l-îmân)

Bu kıymetli sûrenin meali şöyledir: 1) Asra yemin olsun ki. 2) Gerçekten insan, ziyan içindedir. 3) Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar ile birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır.

Tefsir âlimlerimiz, bu sûrede “asr”a yemin edilmesi, insanın hüsranda olduğuna ve bu hüsrandan ancak dört özellik taşıyan kimselerin kurtulacağına dikkat çekmek içindir, derler. Bu özellikler: 1) İman 2) Salih amel 3) Birbirine hakkı tavsiye etmek 4) Birbirine sabrı telkin etmektir.

Bu yazıda biz özellikle hakkı ve sabrı tavsiye etmek üzerine okuyucularımıza kısaca bir şeyler söylemeye çalışacağız.

Hakkı Tavsiye Etmek

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Hakkı ve Sabrı Tavsiye Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân-ı Kerîm’deki ayet ve sûrelerin hepsi, yüce Rabbimizin kelâmı olmak hasebiyle çok kıymetli olsalar da içlerinden bazısı Efendimizin (s.a.v.) beyanları ile dah...

Sosyal Medya Kullanılarak Allah Rızası Nasıl Kazanılır? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Müslüman olmayan ancak cömertliğiyle nam salmış olan Hatem-i Tâî adında bir kimse hakkında, cehennemde olduğu halde ateşin onu yakmadı...

Yiğitlik Başka Serserilik Başkadır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Yiğitlik İslami açıdan önemli bir değer, güzel bir erdemdir. Nitekim Efendimiz (s.a.v.) nezaketi, inceliği, şefkat ve merhameti yanında cesur ve yiğit bir insandı. ...
Tüm Yazıları