İyilik Üretme ve Hakkı Destekleme Çağı: Gençlik / Doç. Dr. İlhami Günay

İyilik Üretme ve Hakkı Destekleme Çağı: Gençlik / Doç. Dr. İlhami Günay

Tarih: 2020-11-02

Yüce Rabbimiz, akıl ve irade verdiği kullarını hangisi en güzel işleri yapacağı ile sınamak üzere yaratmıştır. Bütün kullarının hayrını dilemekle birlikte onları, iyilik ve kötülük yolunu tercihte serbest bırakmıştır. İnsan cinsinden seçip gönderdiği peygamberlerini vahiyle eğiterek, muhataplarına hakkı seçmekte ve desteklemekte rehber kılmıştır.

Allah (c.c.) biz ahir zaman ümmetini de baştan sona hikmetle doldurduğu Kur’ân-ı Kerîm’i ve Rahmet Peygamberi ile yükümlü kılmıştır. Allah (c.c.), bu iki şaşmaz ölçüler bütünü ile hayatımızı düzenlemeyi emretmiştir. Yüce kitabını ve Peygamberimizi gönül hoşluğuyla benimsememiz, Rabbimizin kulluk şerefine layık görmesine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla bizlerin, kitap ve sünneti hayatımızın kullanım rehberi kılmamız, O’nun hoşnutluğunu kazanmamızın vasıtası olacaktır.

Yüce kitabımız ve onun açıklayıcısı Peygamberimizin sünneti aynasında kendimize baktığımızda, ergenlikten yaşlılığımıza kadar ömrümüzün sahnelerini bu hakikat aynalarında seyrederiz. Zira hayatımızın her aşamasında bizim iyi-kötü, güzel-çirkin, hayır-şer ve hak-batıl eksenindeki durumumuzu bize yansıtır. Şüphesiz gerçeklik aynasına yansıyan bu sahnelerden en göz alıcı kesiti, gençliğimizin bakmaya doyamadığımız renkli ve etkileyici dönemidir. İnsan bu hayat aynasına baktıkça, kendi olumsuzluklarını düzeltme ve hayırla örtüşen iyilikleri için de Rabbine şükür imkânı bulmaktadır.

Gençlik merhalemiz, zihnî ve bedenî üretkenliğimizin zirvede olduğu dönemdir. Bu devrede beynimiz, hayatımız boyunca ulaşamayacağı en yüksek veriminde çalışmaktadır. Bedenî gücümüz hastalık ve eksiklerden uzak şekilde maddi manevi her türlü engeli aşmaya yetecek seviyededir. Yine bu aşamada tecrübe eksikliğimiz olsa bile, araştırma, öğrenme ve noksanlarımızı giderme azmimiz pek yüksektir. Yaratılışımızdaki temiz duygularımız ve kötüler ve kötülüklerden henüz uzakta olmamızın etkisiyle hakkı ve gerçeği kabule en yatkın dönemimizdir.

Gençlik döneminin yukarıda sayılan olumlu özellikleri hasebiyle sosyal, zihinsel ve kültürel devrimler sürekli gençler aracılığıyla yapılmıştır. Bu kural, peygamberler tarihi açısından da değişmemiştir. İnsanlık tarihinde peygamberlerin hakka çağrısını engelleyenler, sürekli toplumların orta ve ileri yaşlı kesimi oluşturmuşken, gençler onların destekçisi olmuştur. Üstelik sosyal konumlarına, imkânsızlıklarına ve daha da önemlisi, ailelerinin ve toplumlarının karşı çıkmalarına aldırmamışlardır.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Şenel İlhan Beyefendi Kimdir

Şenel İlhan Beyefendi bir irfan yolcusu, bir hakikat temsilcisi, 30 yıldır yayıncılık faaliyetleri sürdüren bir yazar, orijinal fikirleri olan özge bir fikir adamı...

Hayatına Dair

Şenel İlhan Beyefendi Tokat’ın Reşadiye (İskefsir) ilçesinin Taşlıca (Kotanı) köyündendir. Dedeleri Medine’den Suriye’ye, oradan da Türkiye’ye gelerek Tokat’ın Reş...

Müstağnilik Nedir? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanoğlu gerçekten aciz bir varlıktır ve kendi aczini belki en iyi şu örneklerde görür: Bebeklik yılları, yani doğduğu ve bütün ihtiyaçlarını annesinin karşıladığı...