Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Nail Başeski

Tarih: 2020-08-03

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ortaya çıkarmak için önce doğru bir ilim sonra da istek, gayret, talep, muhabbet hatta aşk gereklidir.

Bunlarla birlikte, Allah’ı (c.c.) tanımak ve anlamak için, Hakk katında yakîn ve marifet sahibi olan, aşk ve muhabbet ehli, güzel ahlaklı, Kur’ân ve sünnet çizgisinden taviz vermeyen, gerçek mürşit, hoca, murakıp gibi rehberlerin manevi önderliği de çok önemlidir.

Nitekim “Sadıklarla beraber olunuz.”(Tevbe, 9/119) “Bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz.”(Enbiya, 21/7) gibi birçok ayet, iyi bir kul olmak için hoca, talebe ilişkisinin önemine vurgu yapar. Hatta Musa a.s. ile Hızır kıssası da bu konuda ölçü alınması gereken bir kıssadır. Kur’ân’da bahsi geçen hiçbir kıssa öylesine seçilmiş değildir.

Bu kıssada verilen mesaja göre, yeryüzünde Allah’ın (c.c.) öyle güzel kulları olabilir ki bu kullar, herkesin görüş ve bilgisine açık olmayan bazı sırların veya hikmetli işlerin, bilgisine sahip olabilirler. Dolayısı ile böyle kişilerin var olabileceğine inanmak, şirk değildir, akılsızlık değildir, İslam inancına ters bir durum da değildir. Yeter ki gerçekten böyle ilim sahibi, hikmet ehli güzel kulları arayalım ve bulalım.

Açıkça Kur’ân-ı Kerîm’de yüce Rabbimiz bu kulların varlığından bizleri haberdar ederken, onların bulunması halinde, onlara nasıl uyulması, hatta nasıl teslim olunması gerektiği konusunda dahi net mesajlar verir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Müslüman Kişilikli Olmalıdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Bir Müslüman kişilikli olmalıdır. Zira kişiliksiz Müslüman’dan bir hayır gelmez. Bu nedenle Müslüman’ı severim, ama kişiliksiz olanından hoşlanmam. Hatta kişilikli ...

Allah’a Kavuşmaya Talip Olmak... / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İman eden, Allah’a (C.C.) inanan bir insan hayatın kıymetini nasıl bilmez ve onu sadece değersiz dünya metaını kazanmak için harcar. Bu, gerçekten çok derin bir gaf...
Tüm Yazıları